Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Zwykle sa to silosy tymczasowe przenosne o konstrukcji stalowej lub drewnianej

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Zwykle są to silosy tymczasowe przenośne o konstrukcji stalowej lub drewnianej. Każdy silos przenośny składa się z następujących podstawowych elementów: 1) ramy tworzącej konstrukcję nośną, 2) komór silosa. 3) urządzenia do ładowania środków transportowych, 4) dozatorów wagowych. W konstrukcjach stalowych silosów rama wykonana jest ze stali łączonej na śruby. Rama może być osadzona na fundamencie betonowym, w którym zamocowany jest odpowiedni kształtownik z otworami odpowiadającymi otworom slupów ramy, bądź też słupy są zakończone kołami umożliwiającymi przejazd silosów. Górna część ramy jest oparciem dla komory.Komora wykonana jest z blachy stalowej odpornej na ścieranie i łączonej z ramą za pomocą śrub. Wysokość komór dostosowana jest do założonej pojemności i możliwości załadowania materiałami. W dolnej części komora ma otwór zsypowy (upust) do rozładowania komory z materiału i wprowadzenia go bezpośrednio na środki transportowe albo do dozatora wagowego. Jeśli komora podzielona jest na części dla poszczególnych frakcji lub dla różnych rodzajów materiałów, to każda część musi mieć oddzielny otwór zsypowy. Otwory zsypowe muszą być zaopatrzone w zamknięcia, zwane zaworami, umożliwiające regulowanie szybkości ładowania i natychmiastowe zamykanie otworu. W celu usprawnienia obsługi zawory te powinny być małych wymiarów, niezbyt ciężkie, szczelne oraz łatwe do regulacji. [hasła pokrewne: best car, krotoski cichy szczecin, betoniarki samochodowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: best car betoniarki samochodowe krotoski cichy szczecin