Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Zwijany pojemnik cieczy

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Ostatnio do przewozu cieczy stosuje się coraz częściej zbiorniki elastyczne z tworzyw sztucznych, stanowiące dodatkowe wyposażenie zwykłego samochodu ciężarowego. Zbiornik taki, o pojemności w zakresie 0,4, . . 22,7 ma po opróżnieniu z cieczy zwija sie lub składa, co pozwala na wykorzystanie skrzyni lub platformy do przewozu dowolnego ładunku, Obecnie produkowane już są zwijane pojemniki do przewozu niemal wszystkich cieczy technicznych, za wyjątkiem stężonych kwasów i silnych zasad. Tego rodzaju pojemniki mają przeważnie ścianki o grubości 3,5. . .4,5 mm z gumy syntetycznej, wzmocnionej osnowa z nylonu, terylenu, rayonu lub tp., zabezpieczone powłokami ochronnymi np. z neoprenu lub innego tworzywa odpornego na oddziaływanie chemiczne transportowanej cieczy. Cysterna terenowa. Do transportu ropy naftowej lub jej przetworów po bezdrożach stosowane są specjalne cysterny o dużych pojemnościach, które ze względu na swe wymiary nie nadają sie do ruchu po zwykłych drogach samochodowych. Do tego rodzaju pojazdów należą np. samochody-cysterny BERLIET, budowane na podwoziach samochodów ciężarowych dużej ładowności, eksploatowane na Saharze. Terenowe samochody-cysterny BERLIET budowane są jako naczepy ciągników siodłowych, Najmniejszy z nich, wyposażony w silnik o mocy 200 KM, ma jeden zbiornik poprzeczny i ciągnie naczepe o pięciu zbiornikach wbudowanych poprzecznie. Zestaw taki może jednorazowo przewozić 55 ton przetworów naftowych. Ładunki niebezpieczne dla otoczenia są to najczęściej materialy, które ze względu na swe wlaściwości chemiczne, w razie przewożenia bez zachowania należytych środków ostrożności mogą zagrażać zdrowiu lub życiu ludzkiemu, albo powodować straty materialne. Sa to np. materiały wybuchowe i łatwopalne (stałe i płynne), substancje zdolne do tworzenia mieszanin wybuchowych, stężone kwasy i zasady, gazy sprężone, skroplone i rozpuszczone pod ciśnieniem, materiały żrące, trujące i parzące, materiały samozapalne i tworzące z wodą gazy palne, materiały cuchnące lub mogące powodował infekcje i inne.[przypisy: getin poleasingowe, mercedes warszawa otomoto, vin rozkodowanie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: getin poleasingowe mercedes warszawa otomoto vin rozkodowanie