Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Zastosowanie wywrotnicy

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Zastosowanie wywrotnicy umożliwia rozładowanie 12. . . 15 pojazdów w ciągu godziny. Wywrotka samochodowa jest to samochód ciężarowy, naczepa lub przyczepa, o dającej sie pochylać skrzyni ładunkowej (lub zbiorniku, pojemniku itp.), co umożliwia wyładunek przez zsypywanie się lub ściekanie ładunku pod własnym ciężarem. Ze względu na kierunek opróżniania przestrzeni ładunkowej rozróżnia się wywrotki wyładowujące do tyłu, na jeden bok, na oba boki, do tyłu i na boki oraz wyładowujące do przodu, do tylu lub na boki z unoszeniem ładunku ku górze. Urządzenie przechylne powoduje rozładunek wywrotki samochodowej przez pochylenie jej skrzyni ładunkowej, zbiornika, zasobnika itp. Z uwagi na sposób działania, wśród urządzeń przechylnych wywrotek samochodowych rozróżnia sie ogólnie urządzenia samoczynne, ręczne urządzenia podnośnikowe oraz siłownikowe urządzenia podnośnikowe o napędzie mechanicznym, hydraulicznym itp. Samoczynna wywrotka przegubowa. Skrzynia ładunkowa jest zawieszona przegubowo w taki sposób, że znajdujący Się w niej ładunek pod wpływem własnego ciężaru stale usiłuje ją przekręcić, na co nie pozwalają zaczepy podtrzymujace. Wskutek zwolnienia odpowiedniej zapadki skrzynia wywrotki przegubowej natychmiast przekręca się pod ciężarem ładunku, który samoczynnie wysypuje się lub wylewa. Po opróżnieniu skrzynia dzięki własnemu ciężarowi powraca do pozycji początkowej (ruch jej mogą wspomagać w tym okresie sprężyny napinane podczas zsypywania się ładunku). Uzyskuje się to dzięki odpowiedniej konstrukcji skrzyni ładunkowej i jej zawieszenia, przy czym warunkiem jest, aby środek ciężkości skrzyni wraz z ładunkiem przesuwał się ku dołowi w czasie wyładunku, a środek ciężkości samej skrzyni obniżał się w okresie jej ruchu powrotnego. Kiedy tylko skrzynia ładunkowa powróci do położenia początkowego, unieruchamiają ją w n im natychmiast zaczepy podtrzymujące z mechanizmami zapadkowymi. Samoczynna wywrotka bezwładnościowa opróżnia sie podobnie jak przegubowa, z tą jednak różnicą, że przed przekręceniem skrzynia przesuwa się nieco do tyłu, wskutek gwałtownego zahamowania pojazdu podczas jazdy do tyłu. [więcej w: landtechnik, samochody poleasingowe raiffeisen, auto komis słupsk ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: auto komis słupsk landtechnik samochody poleasingowe raiffeisen