Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

W zaleznosci ad polozenia zsypów oraz dna silosu otrzymuje sie rózny przekrój uzyteczny komór silosów

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

W zależności ad położenia zsypów oraz dna silosu otrzymuje się różny przekrój użyteczny komór silosów. Przy obliczaniu użytecznej pojemności komór silosów należy również uwzględniać sposób i możliwości ładowania komór, co zależne jest od urządzeń ładunkowych i naturalnego stoku materiału. Przy budowie silosów o ścianach pochyłych umożliwiających całkowite opróżnianie komór, kąt nachylenia powierzchni dna należy przyjmować o 5 – 10° większy od kąta naturalnego stoku materiału. Wymiary otworu zsypowego muszą odpowiadać zdolności przepustowej silosa w m3/godz, którą lp. określa się ze wzoru: G = 3600 f V (38) gdzie: f – powierzchnia otworu zsypowego silosa w m2 V – szybkość zsuwania się materiału przez otwór w misek, która zależna jest od kształtu i położenia otworu, rodzaju materiału oraz wysokości słupa materiału nad otworem, zależności te można określić tylko na podstawie wzorów empirycznych, Do określenia wym iarów otworu zsypowego w kształcie kołowym i kwadratowym służy empiryczny wzór gdzie: a = (d + 80) tg G a – bok otworu kwadratowego lub średnica otworu okrągłego w mm, d – średnica największych ziarn materiału w mm (lecz nie większa niż 300 mm), p – kąt stoku naturalnego. I – współczynnik doświadczalny wynoszący od 2,4 do 2,6. [przypisy: mercedes warszawa otomoto, wydział komunikacji kępno godziny otwarcia, getin bank poleasingowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: getin bank poleasingowe mercedes warszawa otomoto wydział komunikacji kępno godziny otwarcia