Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Urzadzenie MOTOROBOT PF-6

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Urządzenie MOTOROBOT PF-6 służy do wiercenia płytkich dołów (do a 280 mm i głębokości 300 mm), np. na slupy płotów. Urządzenie wiertnicze zbudowane na podwoziu STAR-25 przeznaczone jest do wiercenia otworów na słupy linii telefonicznych i elektrycznych w gruntach I do IV kategorii oraz do podnoszenia slupów. Srednice wierconych otworów 400. . .600 mm, a głębokości wiercenia do 2200 mm. Udźwig wciągarki 800 k G. Specjalne samochody do głębokich wierceń wyposaża się zwykle w kompletne wieże wiertnicze. Wieże taką ustawia się na miejscu wiercenia, a silnik samochodu wykorzystuje się do napędu wiertła na podwoziu samochodu STAR 25. Ze względu na charakter robót mostowych, do ich zmechanizowania wykorzystuje się głównie urządzenia stacyjne, instalowane na miejscu budowy. Pojazdy specjalne oraz urządzenia przewoźne znajdują stosunkowo ograniczone zastosowanie. Wśród tego rodzaju urządzeń rozróżnia się ogólnie kafary, wyciągarki i urządzenia pomocnicze. Kafar jest to urządzenie służące do wbijania pali, składające sie zwykle z wieży kafarowej oraz podwozia. Zależnie od sposobu przesuwania rozróżnia się kafary prze(na specjalnych podwoziach lub rolkach) i plywajace (na barkach, pontonach, tratwach itp.). Wieża kafarowa zaopatrzona jest w prowadnice i uzbrojenie. Oba kafary mogą wbijać pale o długości do 6,5 m. Wyciągarka. Do wyciągania pali służy odpowiednio skonstruowana wyciągarka, której sposób pracy jest jakby odwróceniem zasady działania kafara mechanicznego. Pompa. Do odwadniania terenu budowy stosowane są pompy wody — ręczne, o małej wydajności, oraz o napędzie mechanicznym (spalinowym, elektrycznym lub parowym), o dużej wydajności, które mogą stanowić oddzielne zespoły napędzane przez przekładnie pasowe lub też nierozdzielne zespoły z silnikami własnymi (agregaty). Ze względu na konstrukcję rozróżnia się pompy tłokowe, nurnikowe i wirnikowe (rotacyjne, odśrodkowe lub turbinowe). [więcej w: samochody używane z gwarancją wszystkich marek, krotoski cichy szczecin, szybcy i wściekli 2 cda ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: krotoski cichy szczecin samochody używane z gwarancją wszystkich marek szybcy i wściekli 2 cda