Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Urzadzanie na koronie drogi torów kolejek dojazdowych i tramwajów, ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu drogowego i na nadmierne rozszerzenie korony drogi nie jest wskazane

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Urządzanie na koronie drogi torów kolejek dojazdowych i tramwajów, ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego i na nadmierne rozszerzenie korony drogi nie jest wskazane. Tego rodzaju ruch mieszany na jednym pasie stwarza poważne trudności konstrukcyjne, jak np. zjazdy na drogi boczne, które przecinają położone na poboczu drogi tory kolejek, odwodnienie drogi utrudnione po stronie umieszczenia kolejki, brak miejsca na tory postojowe pojazdów drogowych itp. Na torach przeznaczonych do przeważającego szybkiego ruchu samochodowego umieszczenie torów kolejek dojazdowych na poboczach jest bezwzględnie niedopuszczalne, nawet w razie stosowania poszerzonego pobocza. Tory takie powinny być umieszczone poza rowami drogi na własnym torowisku. To samo odnosi się do torów tramwajowych. Tory tramwajów dojazdowych mogą być umieszczane na osobnych torowiskach obok drogi lub oddzielone krawężnikami. Umieszczenie torów w jezdni jest dozwolone tylko w razie stosowania dróg miejskich lub podmiejskich, na odcinkach, gdzie szybkość ruchu samochodowego jest ograniczona przepisami. Na odcinkach dróg pozamiejskich, poza granicami miast, tory tramwajów, jak i tory kolejek dojazdowych powinny być umieszczane poza rowami drogi, na osobnym torowisku. DROGA W PRZEKROJU PODŁUŻNYM [przypisy: bmw inchcape otomoto, samochody poleasingowe raiffeisen, getin bank poleasingowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: bmw inchcape otomoto getin bank poleasingowe samochody poleasingowe raiffeisen