Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Umocnienie drogi darnina

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Umocnienie drogi darniną zapewnia: a) polepszenie stosunków wodnych gruntu podłoża ziemnego, dzięki czemu osiąga się polepszenie jego wytrzymałości mechanicznej b) zmniejszenie działania wody opadowej i płynącej, nawet na odcinkach o pochyleniu 0,05- 0,06, a czasem i większym w zależności od gruntu, klimatu i rodzaju darniowania c) zmniejszenie powstawania kurzu d) zmniejszenie mechanicznych uszkodzeń poboczy i skarp przez pojazdy drogowe. Rowy drogowe powinny zapewnić szybkie odprowadzanie wody poza pas drogowy i tylko w takim przypadku spełniają swoje zadanie. W razie przepływania wody w rowach ze zbyt małą szybkością lub też zatrzymywania się powstaje niebezpieczeństwo nawadniania nasypów drogowych przez wodę z rowu. Jednym z najważniejszych warunków nowoczesnych rowów drogowych, wykonywanych przy drogach przeznaczonych do szybkiego ruchu samochodowego, jest łagodne pochylenie wewnętrznej skarpy rowu, potrzebne ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Dlatego też normatyw polski przewiduje łagodne skarpy wewnętrzne dla dróg I, II i III klasy. Drogi natomiast lokalne (IV i V klasy), przeznaczone do ruchu o mniejszej szybkości, nie wymagają stosowania łagodnych pochyleń skarp rowów. Można wówczas stosować pochylenie 1 : 1,5 dzięki czemu otrzymuje się mniejszą szerokość pasa drogowego. [przypisy: otomoto autobusy, landtechnik, samochody poleasingowe polska ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: landtechnik otomoto autobusy samochody poleasingowe polska