Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Tylny most napędowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Tym samym dotychczasowy tylny most napędowy staje się środkowym i aby bez zmieniania jego konstrukcji umożliwić przekazywanie napędu do dodanego tylnego mostu stosuje się prostą pomocniczą skrzynkę rozdzielczą, osadzoną z zewnątrz środkowego mostu napędowego. Najczęściej pomocnicza skrzynka rozdzielcza składa się z trzech walcowych kół zębatych o równoległych osiach obrotu. Kolo napędzające skrzynki rozdzielczej nasadzone jest bezpośrednio na kołnierz walu zębnika przekładni głównej środkowego mostu napędowego. Napędzane koło walcowe, zaklinowane na wale zdawczym skrzynki, poprzez zwykły wał napędowy przekazuje napęd na tylny most napędowy. Do okresowego włączania i wyłączania napędu tylnego mostu służy pośrednie koło walcowe, osadzone przesuwnie na nieruchomej ośce. Koło pośrednie jest zazębiane z kołami napędzającym i napędzanym lub wyzębiane przez układ mechaniczny, przeważnie sprzężony z mechanizmem przełączania przekładni skrzynki biegów. Sprzężenie takie zapewnia bowiem włączanie skrzynki rozdzielczej tylko na okresy korzystania z pierwszego lub drugiego biegu i wyłączanie napędu tylnego mostu z chwilą włączania np. trzeciego lub bezpośredniego biegu (bez wykonywania przez kierowcę dodatkowych czynności w celu właczenia lub wyłączenia skrzynki rozdzielczej). Środkowe mosty napędowe pojazdów wieloosiowych oraz nietypowe układy napędowe wyposaża się dość często w rozmaite urządzenia specjalne, nie stosowane w klasycznych układach napędowych. Urządzenia takie spotyka sie prawie wyłącznie w dużych samochodach ciężarowych, pojazdach terenowych i specjalnego przeznaczenia. Przelotowa przekładnia główna umożliwia przekazywanie napędu od skrzynki biegów poprzez środkowy most napedowy do tylnego mostu napędowego. Międzyosiowy mechanizm różnicowy. Jeżeli napęd jest przekazywany ze skrzynki rozdzielczej lub ze skrzynki biegów poprzez środkowy most napędowy na tylny most napędowy, międzyosiowy mechanizm różnicowy jest zwykle wbudowany w środkowym moście i przeważnie zespolony z jego przekładnią główną. Układ konstrukcyjny i szczegóły wykonania podzespołów tego rodzaju mostu napędowego wynikają głównie z typu przekładni głównej. Międzyosiowy stożkowy mechanizm różnicowy środkowego mostu napędowego o pojedynczej hipoidalnej przekładni głównej jest zwykle wbudowany przed nią, odnosząc do kierunku jazdy. Od wału wejściowego napęd odbiera kosz międzyosiowego mechanizmu różnicowego. [przypisy: getin poleasingowe, mercedes warszawa otomoto, vin rozkodowanie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: getin poleasingowe mercedes warszawa otomoto vin rozkodowanie