Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Stosowanie pojazdów specjalizowanych do przewozu napojów

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Stosowanie pojazdów specjalizowanych do przewozu napojów (spirytusu, mleka, piwa, wody mineralnej itp.) lub ciekłych środków spożywczych (pulp owocowych, moszczu, oleju spożywczego itp.) jest celowe tylko wówczas, kiedy dostawy mają charakter stały i masowy. Zbiorniki takich pojazdów wykorzystuje się z reguły do transportu określonych rodzajów cieczy, co stanowi zasadniczą różnice w porownaniu z przewozem innych materiałów ciekłych (np. paliwa). Ponieważ cysterny do mleka nie można stosować do transportu np. piwa (lub odwrotnie), taka specjalizacja nadwozia powoduje, że zbiornik pojazdu staje sie właściwie trwałym opakowaniem określonego ładunku, Pojazdy specjalizowane do przewozu cieczy znajdują zwykle zastosowanie na trasach wytwórnia—hurtowe miejsca zbytu (np. duże miasta). Na okres przewozu napoje oraz ciekłe środki spożywcze trzeba przeważnie odpowiednio chronić przed zepsuciem, wykorzystując rozmaite środki zabezpieczające. Materiały użyte do budowy zbiorników oraz szczególy konstrukcji nadwozi specjalnych powinny odpowiadać określonym wymaganiom wynikającym ze swoistych właściwości ciekłego ładunku. Istotne znaczenie ma również łatwość dostępu do wnętrza zbiornika, z uwagi na konieczność częstego i dokładnego jego oczyszczania. Pojazdy specjalizowane do przewozu napojów lub ciekłych środków spożywczych wyposaża się zwykle w urządzenia dystrybucyjne (podobne do stosowanych jako osprzęt cystern samochodowych do przewozu paliwa) pozwalające na szybkie opróżnianie zbiorników. Do najczęściej spotykanych należą samochody-cysterny do mleka. Mleko należy do ładunkow szczególnie kłopotliwych, z uwagi na skłonność do fermentacji lub kwaśnienia oraz dużą wrażliwość na wstrząsy i nasłonecznienie. W celu utrzymania stałej temperatury wewnątrz zbiornika, co zalicza się do podstawowych wymagań podczas transportu mleka, zbiorniki matą z reguły podwójne ścianki przedzielone warstwą izolacji cieplnej (np. korka lub waty szklannej). Wewnętrzna ścianka zbiornika wykonana jest zwykle z blachy aluminiowej o grubości 2. . .3 mm. Zbiornik w celu ograniczenia falowania zawartości podzielony jest przeważnie na dwie lub trzy komory. Aby zmniejszyć do minimum nagrzewanie się zbiornika wskutek nasłonecznienia maluje się go z zewnątrz na biało.[hasła pokrewne: getin poleasingowe, mercedes warszawa otomoto, vin rozkodowanie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: getin poleasingowe mercedes warszawa otomoto vin rozkodowanie