Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Sposób stosowania róznych pochylen skarp zewnetrznych rowów trapezowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Sposób stosowania różnych pochyleń skarp zewnętrznych rowów trapezowych. Stosowanie tych rowów pozwala na zachowanie w przybliżeniu w każdym przypadku tej samej szerokości pasa gruntu zajmowanego przez drogę. Zasadę powyższą stosuje się do dróg klasy technicznej II i III. Do klas IV i V skarpy zewnętrzne stosuje się w każdym przypadku o pochyleniu 1 : 1,5. W niektórych przypadkach zamiast rowów stosuje się ścieki przy drogach, a mianowicie: a) jeżeli brak jest miejsca na umieszczenie normalnego rowu, a grunt pozwala na płytki ściek b) w terenach górskich dla dróg o przekrojach odcinkowych w takim przypadku brukowany ściek jest naturalnym poszerzeniem nawierzchni drogi. Szerokość ścieków brukowanych powinna wynosić co najmniej 0,80 m, przy czym pochylenie poprzeczne dna ścieku powinno być 0,2. Poszerza się ściek wówczas, gdy wymagany jest większy jego przekrój i gdy pochylenie podłużne nawierzchni jest zbyt małe dla odwodnienia i trzeba wyko nać dodatkowe pochylenia podłużne ścieku. Głębokość ścieku h = 0,20 – 0,30 m . Ścieki przy pasach postojowych auto- nawierzchni pasa postojowego autostrady i może być uważany za jego poszerzenie. Wykopy ścieków mogą mieć skarpy o pochyleniu 1 : 1,5 lub 1 : 3 albo też Wykształca się je jako opływowe. [podobne: getin bank poleasingowe, krotoski cichy szczecin, bmw inchcape otomoto ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: bmw inchcape otomoto getin bank poleasingowe krotoski cichy szczecin