Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Skrapiarki

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Rozróżnia się skrapiarki ręczne, doczepne lub samobieżne (samochodowe), z polewaniem ręcznym lub samoczynnym, na paliwo stałe lub płynne. Zależnie od typu, pojemność skrapiarki wynosi 0,25. . .5,0 ma. Jako skrapiarkę wykorzystuje się często cysternę do przewozu bitumu zabudowaną na podwoziu samochodu ciężarowego. Wyposażenie specjalne takiego pojazdu składa sie z cysterny, pompy zębatej układu rozdzielczego i układu sterowania. Cysterna o pojemności 3,6 ma, izolowana cieplnie watą szklanną, z rurą przelewową podgrzewana jest dwoma palnikami: paliwo nafta. W dolnej części cysterny znajduje się otwór wylewowy z zaworem talerzowym. Napęd pompy do bitumu— od silnika samochodu przez skrzynkę rozdzielczą i oddzielny wal pędny. Paliwo dopływa do palników układu grzejnego ze zbiornika, pod ciśnieniem sprężonego powietrza doprowadzanego z układu hamulcowego, Instalacja skrapiająca składa się z rur rozdzielczych zaopatrzonych w złącza przegubowe, trzech zaworów trojdrożnych i skrapiacza. Szerokość skrapiania można regulować w zakresie 1 . . .7 m. Układarka (wykańczarka) jest to maszyna, której zadaniem jest możliwie szybkie (przed ostygnięciem masy) rozkładanie masy bitumicznej, wstępne zagęszczanie warstwy (ubijanie) i wygładzanie profilu. Warstwa masy bitumicznej jest zagęszczana ostatecznie przez walec drogowy, wibracyjny lub zwykły, posuwający się za układarką. Stosowane są układarki doczepne lub samobieżne (o podwoziu kołowym, gąsienicowym lub poruszającym się po szynach). Mase bitumiczną dostarczają wywrotki współpracujące z układarka.
Dno skrzyni-zasobnika układarki jest wykonane jako taśmowy przenośnik podajacy masę do ślimakowego przenośnika poprzecznego, który rozdziela masę na całą szerokość roboczą układarki. Przed przenośnikiem ślimakowym wbudowana jest nastawna zastawka do regulowania grubości warstwy. Za przenośnikiem osadzone są: belka profilująca, belka zagęszczająca masę oraz belka wygładzajaca, ogrzewana palnikami naftowymi. Belka wygładzająca ślizga sie po nawierzchni, rozgniatając i rozcierając wszelkie nierówności. Szerokości robocze układarek-wykańczarek wynoszą zwykle 1,90. . .3,60 m (przeważnie polowa lub czwarta cześć szerokości jezdni). [hasła pokrewne: landtechnik, samochody poleasingowe raiffeisen, auto komis słupsk ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: auto komis słupsk landtechnik samochody poleasingowe raiffeisen