Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Przy wysokosciach nasypu drogi wiekszych niz glebokosc rowów w ogóle nie wykonuje sie

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Przy wysokościach nasypu drogi większych niż głębokość rowów w ogóle nie wykonuje się. Warunki techniczne ZSRR z roku 1946 zmniejszają głębokość rowów do 1,00 m z warunkiem obniżenia dna rowu 0,20 m poniżej wylotów sączków. Przepisy polskie projektowania dróg przewidują wykonanie rowów przydrożnych wszędzie tam, gdzie teren nie zapewnia w sposób naturalny dobrego odprowadzenia wód opadowych. Według przepisów polskich najmniejsze pochylenie podłużne dna rowów może wynosić 0,002, a najmniej sza szerokość dna rowu 0,40 m przy rowach trapezowych. Przepisy te przewidują, że głębokość rowów przydrożnych, w miarę możności i zależnie od przekroju podłużnego, nie powinna przekraczać 0,75 m. W gruntach bardzo ciężkich lub podmokłych należy, oprócz rowów, projektować odwodnienie drogi sączkami podłużnymi, założonymi pod poboczami na głębokość 1,0 – 1,2 m, w odstępie co najmniej 0,5 m od krawędzi nawierzchni. Wyloty sączków poprzecznych, ułożonych pod poboczami drogi, lub wylot warstwy odsączającej powinny znajdować się co najmniej 0,2 m ponad dnem rowu przydrożnego. Przepisy ZSRR przewidują najmniejsze dopuszczalne pochylenie podłużne dna rowu drogowego = 0,005. Umocnienie rowów drogowych zależy od szybkości i ilości przepływu wody w rowie, a więc od pochylenia podłużnego rowu. Dla projektów drogowych w Polsce stosuje się zasadę tym bardziej łagodnego pochylenia przeciwskarpy rowów, im mniejsza jest głębokość rowu (licząc od przecięcia się przeciwskarpy z terenem). W ten sposób głębokie rowy mają skarpy bardziej strome, natomiast rowy płytkie – skarpy łagodne. Pochylenia skarp zewnętrznych stosuje się 1: 1,5 1: 31: 5. [podobne: krotoski cichy szczecin otomoto, wydział komunikacji kępno godziny otwarcia, landtechnik ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: krotoski cichy szczecin otomoto landtechnik wydział komunikacji kępno godziny otwarcia