Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Przenoszenie i magazynowanie wypełnionych worków

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Przenoszenie i magazynowanie wypełnionych worków lub innych opakowań jest kłopotliwe, a często nawet niebezpieczne, podczas gdy pełna mechanizacja załadunku i wyładunku materiałów sypkich przewożonych luzem nie nastręcza trudności. Wspomniane czynniki wyjaśniają powszechne dziś dążenie do składowania i przewożenia materiałów sypkich bez jakichkolwiek opakowań, czyli — luzem. Wymaga to jednak korzystania ze specjalnie urządzonych magazynów, tzw. silosów oraz posługiwania się pojazdami wyposażonymi w specjalne zbiorniki, zwane również przez analogię silosami. Pomimo dość poważnych nakładów inwestycyjnych, korzystanie z silosów do transportu i składowania luzem materiałów sypkich przynosi tym większe oszczędności, im większe są zadania przewozowe oraz im tańsze są transportowane materiały sypkie, czyli im wiekszy jest udział kosztów opakowań w detalicznej cenie materiału sypkiego. Przewóz luzem środków żywnościowych. Ostatnio rozpowszechniają się coraz bardziej rozmaite pojazdy specjalizowane do przewozu luzem sypkich środków żywnościowych,
Pojazdy samochodowe do przewozu luzem cementu są przeważnie wyposażone w silosy, czyli zbiorniki o stożkowych dnach, które łatwo dają sic całkowicie opróżnić wskutek zsypywania się cementu pod własnym a zwłaszcza zboża, cukru, mąki itp., zbudowane podobnie, jak pojazdy do transportowania luzem cementu. Tego rodzaju pojazdy wyposaża się w zbiorniki specjalne lub podobne do zbiorników cystern do przewozu luzem cementu (ładowność 22 tony) ciężarem. Natomiast stosunkowo rzadko spotyka się specjalne cysterny na cement, wprawdzie znacznie lżejsze niż zespoły silosów o takiej samej objetości, lecz wymagające opróżniania przy użyciu urządzeń wysysających, albo przez przechylanie zbiorników. do przewozu luzem cukru (z pneumatycznym urządzeniem przeładunkowym PNEUMAJ ECTOR) albo w silosy. Przestrzenie ładunkowe pojazdów do przewozu luzem środków żywnościowych są z reguły napełniane przez zasypywanie, a opróżniane przy użyciu pneumatycznych urządzeń wyładowczych lub przez przechylanie. [podobne: getin poleasingowe, mercedes warszawa otomoto, vin rozkodowanie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: getin poleasingowe mercedes warszawa otomoto vin rozkodowanie