Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Przeładowywanie sypkich materiałów

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Celowość przewozu luzem materiałów sypkich przy użyciu pojazdów specjalizowanych zależy w dużym stopniu od organizacji i szybkości przeładunków o czym z kolei decydują rozmaite własności transportowanych materiałów. Ładowanie sypkich substancji chemicznych lub środków spożywczych na ogół nie nastręcza specjalnych trudności, lecz ich rozładowywanie jest często dość kłopotliwe. Przeważnie przestrzeń ładunkową pojazdu specjalizowanego napełnia się lub opróżnia wykorzystując skłonność sypkiego ładunku do zsuwania się w dół pod własnym ciężarem. Jednak w praktyce daje się to zrealizować tylko w razie istnienia dostatecznie dużej różnicy poziomów, oraz pod warunkiem użycia odpowiedni ego urządzenia zasypowego, np. rury zasypowej o wystarczajaco dużym wolnym przelocie i pochylonej pod kątem większym niż kąt zsypu ładowanego materiału. Niekiedy sypki materiał nie wykazuje dostatecznej skłonności do szybkiego i ciągłego zsypywania się pod własnym ciężarem. W takich przypadkach trzeba stosować odpowiednie urządzenie przeładunkowe. Przykładowo do szybkiego opróżniania zbiornika pojazdu z maki używa się pompy wyciskowej, której rolki podczas przetaczania się po elastycznych rurach, spłaszczają je miejscowo. Jeżeli brak dostatecznej różnicy poziomów lub zachodzi konieczność przeładunku z poziomu niższego na poziom wyższy, do przemieszczania sypkich materiałów używa się specjalnych urządzeń przeładunkowych, z reguły pneumatycznych, zarówno stacyjnych, jak i zainstalowanych w pojazdach specjalizowanych. Podobne urządzenia stosuje się do przeladunku sypkich materiałów. [hasła pokrewne: getin poleasingowe, mercedes warszawa otomoto, vin rozkodowanie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: getin poleasingowe mercedes warszawa otomoto vin rozkodowanie