Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Posts Tagged ‘wózki transportowe’

W zaleznosci ad polozenia zsypów oraz dna silosu otrzymuje sie rózny przekrój uzyteczny komór silosów

Posted in Uncategorized  by admin
January 27th, 2018

W zależności ad położenia zsypów oraz dna silosu otrzymuje się różny przekrój użyteczny komór silosów. Przy obliczaniu użytecznej pojemności komór silosów należy również uwzględniać sposób i możliwości ładowania komór, co zależne jest od urządzeń ładunkowych i naturalnego stoku materiału. Przy budowie silosów o ścianach pochyłych umożliwiających całkowite opróżnianie komór, kąt nachylenia powierzchni dna należy przyjmować o 5 – 10° większy od kąta naturalnego stoku materiału. Wymiary otworu zsypowego muszą odpowiadać zdolności przepustowej silosa w m3/godz, którą lp. określa się ze wzoru: G = 3600 f V (38) gdzie: f – powierzchnia otworu zsypowego silosa w m2 V – szybkość zsuwania się materiału przez otwór w misek, która zależna jest od kształtu i położenia otworu, rodzaju materiału oraz wysokości słupa materiału nad otworem, zależności te można określić tylko na podstawie wzorów empirycznych, Do określenia wym iarów otworu zsypowego w kształcie kołowym i kwadratowym służy empiryczny wzór gdzie: a = (d + 80) tg G a – bok otworu kwadratowego lub średnica otworu okrągłego w mm, d – średnica największych ziarn materiału w mm (lecz nie większa niż 300 mm), p – kąt stoku naturalnego. I – współczynnik doświadczalny wynoszący od 2,4 do 2,6. [przypisy: mechanika wrocław, okręgowa stacja kontroli pojazdów, wózki transportowe ]

Comments Off on W zaleznosci ad polozenia zsypów oraz dna silosu otrzymuje sie rózny przekrój uzyteczny komór silosów

Posts Tagged ‘wózki transportowe’

W zaleznosci ad polozenia zsypów oraz dna silosu otrzymuje sie rózny przekrój uzyteczny komór silosów

Posted in Uncategorized  by admin
January 27th, 2018

Kształt geometryczny silosów może być dowolny, jednak w budownictwie drogowym najczęściej stosuje się silosy niegłębokie a przekroju prostokątnym lub kwadratowym. Silosy mogą być opróżniane z jednego lub z obu baków, pośrodku ad dołu, a czasami przy dużych silosach, z obu boków i ad dołu. Opróżnianie silosu z baku umożliwia dogodne podstawianie wszelkich środków transportowych niezależnie od ich skrajni, jednak musi być spełniony warunek, aby poziom otworu wylotowego komory silosu znajdował się nieco wyżej nad wysokością ścian skrzyń ładunkowych środków transportowych. W silosach z otworami w dnie komory, dna powinno znajdować się ponad skrajnią środków transportowych, np. dla samochodów – ponad kabiną kierowcy, co wymaga umieszczenia komór silosu na dużej wysokości. Konstrukcja silosów z komorami na dnie poziomym jest prostsza, jednak wewnątrz komory powstaje wtedy znaczna przestrzeń martwa ograniczona płaszczyznami naturalnego s toku materiału, niemniej jednak kamory na dnie poziomym są stosowane w założeniu, że pozostający w komorze materiał tworzy poduszkę łagodzącą wstrząsy i uderzenia a dna podczas ładowania i wyładowania oraz stanowi pewną rezerwę materiałową. [więcej w: mechanik wrocław, mechanika wrocław, wózki transportowe ]

Comments Off on W zaleznosci ad polozenia zsypów oraz dna silosu otrzymuje sie rózny przekrój uzyteczny komór silosów

« Previous Entries