Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Posts Tagged ‘Warsztat samochodowy kraków’

Betoniarka drogowa

Posted in Uncategorized  by admin
January 14th, 2018

Każda betoniarka drogowa składa się z podwozia (kołowego lub gąsienicowego), mieszalnika, kosza zasypowego, urządzenia dozującego wodę oraz silnika napędowego i urządzenia sterującego. Do drobnych robót drogowych stosuje sie betoniarki wolnospadowe o pojemności 0,2. . .0,5 ma, budowane na podwoziach przyczep jednoosiowych lub dwuosiowych, przeważnie o kołach ogumionych, rzadziej o kołach stalowych. Do budowy nawierzchni betonowej dróg lub pasów startowych używa się często betoniarek samochodowych, budowanych na podwoziach samochodów ciężarowych lub ciągników. Betoniarki takie odznaczają się na ogól dużą pojemnością bębnów i wysoka wydajnością i mają napędzane wszystkie koła jezdne, co ułatwia poruszanie się po bezdrożach. Betoniarka samochodowa ma bęben napędzany za pośrednictwem dodatkowego układu przeniesienia od skrzynki biegów pojazdu lub przez oddzielny silnik spalinowy, wbudowany za kabiną kierowcy. Betoniarki samochodowe mają przeważnie hydrauliczne układy robocze i sterujące, o ciśnieniu roboczym 60. . .150kG/cm2. Istotną zaletą betoniarki samochodowej jest okoliczność, że można ją jednocześnie wykorzystywać do przewozu masy betonowej lub materiałów na dość duże odległości. Bęben betoniarki samochodowej napełnia się zwykle suchymi składnikami. Dopiero w czasie jazdy bezpośrednio przed dojechaniem do miejsca budowy, około 3 minuty przed przybyciem do celu, nalewa się wody do bębna i przygotowuje masę betonową. Przewożenie gotowego betonu w zwykłych wywrotkach samochodowych jest niewskazane, z uwagi na skłonność do rozwarstwiania się masy betonowej. Zapobiec temu można stosując wrotki o specjalnie ukształtowanych pojemnikach lub odpowiednio przystosowane dumpery. Krajowe betoniarki samochodowe budowane są na podwoziach samochodów STAR-25. Bęben takiej betoniarki ma pojemność 2 mB i podczas przygotowywania masy betonowej obraca się z prędkością 7 obr/min. Ciężar całego pojemnika załadowanego masą betonową wynosi 4120 k.
Układarka służy do układania gotowej masy betonowej w warstwie o żądanej grubości na ustawionej z góry szerokości. Układarka porusza się zwykle po szynach i jest zaopatrzona albo w kubły (pojemniki) do betonu, przesuwające się poprzecznie do toru, albo w mechanizmy Ślimakowe lub łopatkowe do rozściełania zwałów masy betonowej. [podobne: Warsztat samochodowy kraków, renault megane, części zamienne do wózków widłowych ]

Comments Off on Betoniarka drogowa

Posts Tagged ‘Warsztat samochodowy kraków’

Betoniarka drogowa

Posted in Uncategorized  by admin
January 14th, 2018

Nawierzchnie betonowe stosowane są głównie na drogach o dużym nasileniu ruchu. Proces budowy takiej drogi może być prawie całkowicie zmechanizowany. Zestawy maszyn do robót betonowych są bardzo różnorodne i kompletuje się je zawsze w oparciu o analizę konkretnych zadań. Typowy komplet maszyn do robót betonowych składa sie z odpowiedniej liczby betoniarek wytwarzających mase betonową (przez mieszanie cementu, piasku, kruszywa i wody), wykańczarek układających i profilujących warstwę betonu, wibratorów do zagęszczania betonu oraz sprzętu pomocniczego, a więc silosów i zasobników, dźwigów i przenośników, pomp wody, środków do transportu cementu, kruszywa, żwiru i gotowej masy betonowej oraz urządzeń do wycinania szczelin dylatacyjnych. Betoniarka. W zestawach maszyn drogowych spotyka się wiele odmian betoniarek różniących sie między sobą wielkością, systemem ustawiania lub jazdy, sposobem zasypywania składników, urządzeniami napędowymi, konstrukcją mieszalników itp. Ogólnie wśród betoniarek używanych do robót drogowych rozróżnia się następujące odmiany: — budowlana (stacyjna lub przewoźna), uniwersalnego przeznaczenia, — drogowa, samobieżna lub torowa 0 dużej wydajności, do potokowego układania nawierzchni, — samochodowa, tzw. dostawcza, przygotowująca mase betonową podczas przejazdu na miejsce budowy lub transportująca masę z centralnej stacyjnej wytwórni betonu. Ze względu na konstrukcję, betoniarki można podzielić na przechylne (odchylenie bębna od poziomu do 40. . .900), wywrotne, nieprzechylne, wolnospadowe i 0 ruchu przymusowym. W obracającym się bębnie betoniarki wolnospadowej jego łopatki unoszą mieszaninę na pewną wysokość, po czym osypuje się ona pod własnym ciężarem. Są one powszechnie stosowane z uwagi na prostotę konstrukcji. W betoniarkach o ruchu przymusowym zawartość bębna jest mieszana przez specjalne mechanizmy mieszające o własnym napędzie. Rozróżnia się pojemność betoniarki: geometryczną (pojemność wnętrza bębna), wsypowa (suma objętości suchych składników) oraz użyteczną (objętość masy otrzymywanej z jednego cyklu pracy). [podobne: Warsztat samochodowy kraków, renault megane, części zamienne do wózków widłowych ]

Comments Off on Betoniarka drogowa

« Previous Entries