Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Posts Tagged ‘vin rozkodowanie’

Samochody-cysterny

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Niektóre ciecze wymagają utrzymywania ich w podwyższonych temperaturach podczas transportu (np. czekolada w stanie ciekłym). Inne ciecze, gęstniejące w umiarkowanych temperaturach otoczenia (np. tłuszcze spożywcze), trzeba podgrzewać w celu ułatwienia ich wyciekania ze zbiorników. Do przewozu tego rodzaju cieczy używa sie samochodów-cystern o zbiornikach izolowanych cieplnie, w których ściankach zainstalowane są grzejniki elektryczne, zasilane z reguły prądem stałym — z instalacji elektrycznej pojazdu (podczas jazdy) lub z zespołu prądotwórczego (w okresie długiego postoju).
Transport piwa, wina lub innych napojów jest również dość kłopotliwy. Read the rest of this entry »

Comments Off on Samochody-cysterny

Posts Tagged ‘vin rozkodowanie’

Samochody-cysterny

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Z uwagi na sposób mechanizacji przeładunku, wśród pojazdów samochodowych, wyposażonych w urządzenia wyładowcze lub załadowcze, rozróżnia się ogólnie następujące odmiany podstawowe: — samowyładowczy, przechylny; skrzynia ładunkowa jest przechylana przez podnośnik, samowyładowczy, podnosząco-przechylny; skrzynia ładunkowa jest podnoszona do góry przed przechyleniem, samowyładowczy, zsypowy; skrzynia ładunkowa jest opróżniana przez otwieranie zsypu w dnie, — samozaładowczy, pojemnikowy; ładunek mieści się w pojemniku wymienianym przy użyciu podnośnika, — samozaładowczy, zbiornikowy; cysterna lub zbiornik jest napełniany lub opróżniany przy użyciu pompy urządzenia pneumatycznego itp., — samozaładowczy, dźwignikowy; wyposażony w żuraw lub inny dźwignik. Ze względu na przeznaczenie i zakres zastosowania, współczesne pojazdy wyposażone w urządzenia załadowcze lub wyładowcze dzieli się zwykle na następujące rodzaje: wywrotki uniwersalne, czyli pojazdy o przechylanych pomieszczeniach ładunkowych, budowane na podwoziach szosowych samochodów ciężarowych, naczep lub przyczep, wywrotki budowlane lub inaczej dumpery, czyli pojazdy o przechylanych skrzyniach ładunkowych, budowane jako specjalne lub na podwoziach pojazdów terenowych, — specjalne pojazdy samowyładowcze, budowane przeważnie jako pojazdy specjalistyczne, — pojazdy samozaladowcze, budowane jako pojazdy specjalistyczne lub zwykłe, wyposażone w urządzenia zapewniające pełną lub częściową mechanizację załadunków.
Częściowa mechanizacja przeładunku. Niekiedy pojazd samochodowy wyposaża się w urządzenie podnośnikowe, które jedynie ułatwia załadowywanie lub wyładowywanie przewożonego ładunku. Najczęściej tego rodzaju urządzenie podnośnikowe służy albo do uniesienia lub opuszczenia skrzyni ładunkowej do poziomu miejsca załadunku lub wyładunku, albo wydatnie zmniejsza opory pokonywane podczas przemieszczania ładunku. Wywrotnica jest to urządzenie stacyjne do szybkiego rozładunku zwykłych samochodów ciężarowych, naczep lub przyczep. Read the rest of this entry »

Comments Off on Samochody-cysterny

Posts Tagged ‘vin rozkodowanie’

Samochody-cysterny

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Do silosów materiałów drogowych najczęściej stosuje się zawory zatrzaskowe, płaskie szybrowe i sektorowe. a) zawory zatrzaskowe, jako najprostsze w wykonaniu i obsłudze są stosowane w przypadkach otworów zsypowych o małych wymiarach i wtedy, kiedy silos opróżnia się jednorazowo, b) zawory szybowe z mechanicznym urządzeniem obsługi w kształcie koła zębatego stosuje się w przypadku rozładowywania silosów z materiałów ziarnistych i w kawałkach c) zawory sektorowe zwane również szczękowymi najczęściej stosowane w silosach drogowych umożliwiają bardzo dokładną regulację zsypu, są więc używane w silosach dozujących materiały. Jeżeli trzeba wyładowywać materiały nieprzerwanym potokiem, co zwykle jest konieczne w silosach dostarczających materiał bezpośrednio do zakładów to niezależnie od zaworów silosy powinny być zaopatrzone w zasilacze. Dozatory o pojemności w granicach -0,5 -2,0 ton podwieszone są bezpośrednio pod otworem zsypowym ko mór. Zaopatrzone są one w urządzenia wskazujące ilości wagowe wprowadzonych materiałów. Read the rest of this entry »

Comments Off on Samochody-cysterny

Posts Tagged ‘vin rozkodowanie’

Samochody-cysterny

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Polskie normatywy projektowania dróg przewidują stosowanie najmniejszego pochylenia podłużnego niwelety drogi 0,002. Odcinki poziome niwelety w zasadzie nie powinny być stosowane są one dopuszczalne tylko jako odcinki krótkie (poniżej 100 m) . Odcinki poziome dłuższe niż 100 m są dopuszczalne wyjątkowo na groblach drogowych, w terenie bagnistym lub zalewowym, również w terenie wybitnie płaskim, na gruncie piaszczystym. Gdy pochylenia największe dopuszczalne stosuje się na długości ponad 500 m, wówczas stosuje się spoczniki, tj. odcinki trasy o pochyleniu 0,01 lub co najwyżej równym połowie pochylenia zastosowanego na spadku, przy czym długość spocznika powinna być równa co najmniej 50 m. Read the rest of this entry »

Comments Off on Samochody-cysterny

Posts Tagged ‘vin rozkodowanie’

Samochody-cysterny

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

W celu usunięcia pracy ręcznej przy ładowaniu na przenośnik materiałów sypkich są stosowane specjalne urządzenia do samoczynnego ładowania. Najprostszym rozwiązaniem jest dobudowanie do przenośnika gracy mechanicznej zgarniającej materiały do wsypu przenośnika. Umieszczenie gracy na obrotowym wycinku kola oraz, wykonanie jej wysięgnika w kształcie rozsuwanej rury pozwala na zgarnianie materiału w zasięgu do 4 m. Innym sposobem zmechanizowania ładowania materiałów na przenośnik jest dobudowanie do niego zgarniarki linowej (szufli), Przykładem tego rodzaju rozwiązania jest ładowarka taśmowa Abus produkcji NRD. Jest to przenośnik przewoźny o konstrukcji blaszanej wyposażony w zgarniarkę mechaniczną, czyli w szuflę sterowaną ręcznie. Read the rest of this entry »

Comments Off on Samochody-cysterny

Posts Tagged ‘vin rozkodowanie’

Samochody-cysterny

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Ładowanie np. samochodu z silosu trwa bardzo krótko, wskutek czego znacznie zwiększa się wydajność samochodów. Dzięki prostej konstrukcji, szybkości działania, łatwości obsługi oraz [10 niskim kosztom, użycie silosów do 110 ładowania masowych sypkich materiałów jest bardzo celowe. W pewnych przypadkach, jeśli chodzi o dokładne wagowe dozowanie materiałów, jak np. przy budowie nawierzchni betonowych, sporządzania bitumicznych mas nawierzchniowych, użycie silosów jako samodzielnych 50 urządzeń lub jako wyposażenie od 40 powszednich maszyn staje się nieodzowne. Read the rest of this entry »

Comments Off on Samochody-cysterny

Posts Tagged ‘vin rozkodowanie’

Samochody-cysterny

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Kształt geometryczny silosów może być dowolny, jednak w budownictwie drogowym najczęściej stosuje się silosy niegłębokie a przekroju prostokątnym lub kwadratowym. Silosy mogą być opróżniane z jednego lub z obu baków, pośrodku ad dołu, a czasami przy dużych silosach, z obu boków i ad dołu. Opróżnianie silosu z baku umożliwia dogodne podstawianie wszelkich środków transportowych niezależnie od ich skrajni, jednak musi być spełniony warunek, aby poziom otworu wylotowego komory silosu znajdował się nieco wyżej nad wysokością ścian skrzyń ładunkowych środków transportowych. W silosach z otworami w dnie komory, dna powinno znajdować się ponad skrajnią środków transportowych, np. dla samochodów – ponad kabiną kierowcy, co wymaga umieszczenia komór silosu na dużej wysokości. Read the rest of this entry »

Comments Off on Samochody-cysterny

Next Entries »