Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Posts Tagged ‘transport medyczny’

Elektrownia polowa

Posted in Uncategorized  by admin
January 12th, 2018

Urządzenia elektryczne użytkowane na budowach są przeważnie zasilane przez specjalne przewoźne agregaty elektryczne budowane jako zespoly prądotwórcze (agregaty — silniki spalinowe i prądnice) na przyczepach dwuosiowych lub jednoosiowych. agregaty pradu stałego i prądu zmiennego, a z uwagi na przeznaczenie agregaty oświetleniowe (prądu jednofazowego) oraz siłowe (prądu trójfazowego). Odrębną grupę stanowia przewoźne tzw. spawarki elektryczne, czyli niskonapięciowe agregaty prądu stałego. Sprężarka. Podczas robót mostowych zużywa się znaczne ilości sprężonego powietrza dostarczanego z reguły przez stacyjne lub przewoźne sprężarki, przeważnie w postaci agregatów z własnymi silnikami spalinowymi lub elektrycznymi. Przed uruchomieniem spreżarkę taką ustawia sie z reguły na odpowiednim podłożu i podpiera ramę, zwykle za pomocą odchylanych wsporników stanowiących osprzęt sprężarki. Duża sprężarkę dwustopniowa wyposaża się często w układ chłodzenia międzystopniowego sprężanego powietrza (co zwiększa jej wydajność). Na wzmiankę zasługuje agregat ORENSTEI N-KOPPEL UK-I, który dzięki zastosowaniu odpowiedniego osprzętu może pracować jak ciągnik, sprężarka, spawarka lub prądnica. Dodatkowe wyposażenie stanowi wyciągarka linowa o uciągu 3 ton. Silnik wysokoprężny czterosuwowy, czterocylindrowy, widlasty, o mocy 45 KM przy 1500 obr/min (jako sprężarka o mocy 32 KM w zakresie 650. 1500 obr/min). Wydajność sprężarki 3,2 m2/min przy 1500 Obr/min. Ciśnienie tłoczenia 5 . . . 6 kG/cm 2 . Jako prądnica oświetleniowa o mocy 7,5 kW agregat wytwarza prad stały o napięciu 60. . .65 v (75 lamp po 100 W). [więcej w: Firma kurierska Warszawa, Części do wózków widłowych, transport medyczny ]

Comments Off on Elektrownia polowa

Posts Tagged ‘transport medyczny’

Elektrownia polowa

Posted in Uncategorized  by admin
January 12th, 2018

Urządzenie MOTOROBOT PF-6 służy do wiercenia płytkich dołów (do a 280 mm i głębokości 300 mm), np. na slupy płotów. Urządzenie wiertnicze zbudowane na podwoziu STAR-25 przeznaczone jest do wiercenia otworów na słupy linii telefonicznych i elektrycznych w gruntach I do IV kategorii oraz do podnoszenia slupów. Srednice wierconych otworów 400. . .600 mm, a głębokości wiercenia do 2200 mm. Udźwig wciągarki 800 k G. Specjalne samochody do głębokich wierceń wyposaża się zwykle w kompletne wieże wiertnicze. Wieże taką ustawia się na miejscu wiercenia, a silnik samochodu wykorzystuje się do napędu wiertła na podwoziu samochodu STAR 25. Ze względu na charakter robót mostowych, do ich zmechanizowania wykorzystuje się głównie urządzenia stacyjne, instalowane na miejscu budowy. Pojazdy specjalne oraz urządzenia przewoźne znajdują stosunkowo ograniczone zastosowanie. Wśród tego rodzaju urządzeń rozróżnia się ogólnie kafary, wyciągarki i urządzenia pomocnicze. Kafar jest to urządzenie służące do wbijania pali, składające sie zwykle z wieży kafarowej oraz podwozia. Zależnie od sposobu przesuwania rozróżnia się kafary prze(na specjalnych podwoziach lub rolkach) i plywajace (na barkach, pontonach, tratwach itp.). Wieża kafarowa zaopatrzona jest w prowadnice i uzbrojenie. Oba kafary mogą wbijać pale o długości do 6,5 m. Wyciągarka. Do wyciągania pali służy odpowiednio skonstruowana wyciągarka, której sposób pracy jest jakby odwróceniem zasady działania kafara mechanicznego. Pompa. Do odwadniania terenu budowy stosowane są pompy wody — ręczne, o małej wydajności, oraz o napędzie mechanicznym (spalinowym, elektrycznym lub parowym), o dużej wydajności, które mogą stanowić oddzielne zespoły napędzane przez przekładnie pasowe lub też nierozdzielne zespoły z silnikami własnymi (agregaty). Ze względu na konstrukcję rozróżnia się pompy tłokowe, nurnikowe i wirnikowe (rotacyjne, odśrodkowe lub turbinowe). [więcej w: Firma kurierska Warszawa, Części do wózków widłowych, transport medyczny ]

Comments Off on Elektrownia polowa

« Previous Entries