Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Posts Tagged ‘szybcy i wściekli 2 cda’

Elektrownia polowa

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Urządzenia elektryczne użytkowane na budowach są przeważnie zasilane przez specjalne przewoźne agregaty elektryczne budowane jako zespoly prądotwórcze (agregaty — silniki spalinowe i prądnice) na przyczepach dwuosiowych lub jednoosiowych. agregaty pradu stałego i prądu zmiennego, a z uwagi na przeznaczenie agregaty oświetleniowe (prądu jednofazowego) oraz siłowe (prądu trójfazowego). Odrębną grupę stanowia przewoźne tzw. spawarki elektryczne, czyli niskonapięciowe agregaty prądu stałego. Sprężarka. Read the rest of this entry »

Comments Off on Elektrownia polowa

Posts Tagged ‘szybcy i wściekli 2 cda’

Elektrownia polowa

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Urządzenie MOTOROBOT PF-6 służy do wiercenia płytkich dołów (do a 280 mm i głębokości 300 mm), np. na slupy płotów. Urządzenie wiertnicze zbudowane na podwoziu STAR-25 przeznaczone jest do wiercenia otworów na słupy linii telefonicznych i elektrycznych w gruntach I do IV kategorii oraz do podnoszenia slupów. Srednice wierconych otworów 400. . Read the rest of this entry »

Comments Off on Elektrownia polowa

Posts Tagged ‘szybcy i wściekli 2 cda’

Elektrownia polowa

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Tylne zblokowane układy napędowe spotyka sie w samochodach o napędzie na wszystkie koła. W tego rodzaju pojeździe stosuje się wał napędowy, przekazujący napęd od skrzynki biegów na przedni most napędowy. Zawieszenie kół kierowanych zapewnia łamany most napędowy, wyróżniający sie zastosowaniem zwrotnic, zaopatrzeniem półosi w przeguby podwójne oraz wbudowaniem walcowych zwolnic zewnętrznych w piastach kół kierowanych. Zblokowany układ napędowy wyróżnia się zespoleniem w jedną całość konstrukcyjną wszystkich podstawowych zespołów napędowych, czyli sprzęgła, skrzynki biegów oraz mechanizmów mostu napędowego (przekładni głównej i mechanizmu różnicowego) przeważnie wraz z silnikiem napędowym samochodu. Wykonanie takie czyni zbędne stosowanie walów napędowych, zmniejsza do minimum zapotrzebowanie miejsca na wbudowanie układu napędowego oraz ogranicza do minimum ciężar jego zespołów. Read the rest of this entry »

Comments Off on Elektrownia polowa

Posts Tagged ‘szybcy i wściekli 2 cda’

Elektrownia polowa

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Do pojazdów specjalizowanych należą samochody do masowych przewozów ładunków ciekłych lub sypkich bez opakowania, do transportu różnych towarów łatwo psujacych się, samochody chłodnie, samochody izotermiczne, do przewozu żywych zwierząt, baseny do transportu żywych ryb, samochody mięsne, piekarnicze, do przewozu świeżych jarzyn oraz wiele innych. Pojazdy do przewozów specjalistycznych rozpowszechniły się już szeroko, zwłaszcza w krajach zachodnich, Wynika to z okoliczności, że dość wysokie koszty budowy nadwozi specjalizowanych szybko amortyzują się, dzięki znacznie Skrzynia niska niższym jednostkowym kosztom transportu, w porównaniu z uniwersalnymi samochodami. Istotne znaczenie mają tu również i poważne oszczędności na kosztach opakowań oraz ograniczone do minimum straty transportowe. Ujmując ogólnie użycie pojazdu specjalizowanego zamiast zwykłego samochodu uniwersalnego zapewnia z zasady następujące korzyści : lepsze wykorzystanie ładowności pojazdu, a tym samym wyższą wydajność transportu; odnosi się to zwłaszcza do towarów tzw. objetościowych (o małym ciężarze własciwym), załadunku i wyladunku, dzięki opłacalności zastosowania. Read the rest of this entry »

Comments Off on Elektrownia polowa

Posts Tagged ‘szybcy i wściekli 2 cda’

Elektrownia polowa

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

BRAY BL-30. Ladowność czerpaka 1270 kG. Szybkość jazdy do 20 km/godz. Ciężar własny 5886 kG. Średnie prędkości załadowanego czerpaka: podnoszenia — 0,61 m/sek, opuszczania — 1,22 m/sek. Read the rest of this entry »

Comments Off on Elektrownia polowa

Posts Tagged ‘szybcy i wściekli 2 cda’

Elektrownia polowa

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Ładowarka jednoczerpakowa zbudowana na podwoziu kołowym lub gąsienicowym nadaje się nie tylko do ładowania materiałów, ale również i do przemieszczania ich na niewielkie odległości, ponieważ jest z reguły przystosowana do jazdy z napełnionym czerpakiem. Ponadto w razie zastosowania dość prostego osprzętu pomocniczego ładowarka jednoczerpakowa może wykonywać rozmaite zadania dodatkowe — jako dźwig, wyciągarka itp. Wśród ładowarek jednoczerpakowych rozróżnia się ogólnie dwie odmiany: czołowa; czerpak podczas ładowania, przemieszczania TRAXCAVATOR. Jednoczerpakowa ładowarka i wyładowywania porusza się przed kadłubem ładowarki czołowa, budowana na podwoziu ciągnika gąsienicowego, CATERPILLAR. Ladowarki TRAXCAVATOR produkowane są w trzech podstawowych wielkościach, których główne dane techniczne zestawiono u dołu, w rogu.
— zasięrzutna; czerpak może być wyładowywany po przeciwnej stronie ładowarki niż ładowany, czyli podczas przemieszczania może się poruszać nad jej kadłubem; dzięki temu ładowarka zasięrzutna może często pracować stojąc w miejscu tam, gdzie ładowarka czołowa musiałaby obracać się lub przejeżdżać krótkie odległości. Read the rest of this entry »

Comments Off on Elektrownia polowa

Posts Tagged ‘szybcy i wściekli 2 cda’

Elektrownia polowa

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Na wzmiankę zasługuje samochód-transporter CONVEYANCER do przewozu ładunków dłużycowych. Wysoko podniesione nadwozie pojazdu (1670 mm) umożliwia wykorzystanie przestrzeni pod nim na pomieszczenie dłużyc spoczywających na wsporniku podnoszonym przez siłowniki hydrauliczne. Pojazd wyposażony jest w silnik wysokoprężny PERKI NS Six 305-V. Wszystkie kola jezdne kierowane. Napęd na tvlne kola, za pośrednictwem przekładni łańcuchowych. Read the rest of this entry »

Comments Off on Elektrownia polowa

Posts Tagged ‘szybcy i wściekli 2 cda’

Elektrownia polowa

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Do cięcia metali używa się tlen z butli. W razie potrzeby agregat wykorzystać można również i do napędu urządzenia stacyjnego np. pompy wody. Wciągarka. Do przeciągania ciężkich elementów stosuje się specjalne wciągarki kołowe lub gąsienicowe. Read the rest of this entry »

Comments Off on Elektrownia polowa

Posts Tagged ‘szybcy i wściekli 2 cda’

Elektrownia polowa

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Cysterny samochodowe powinny spełniać rozmaite wymagania, z których najważniejsze, to: możliwie najmniejszy ciężar własny, co pozwala na zabieranie dużej ilości materiału ciekłego; jest to szczególnie ważne, ponieważ w odróżnieniu od zwykłego samochodu cysterna przebywa z zasady tylko połowę drogi z ciężarem użytkowym; z tego względu zbiorniki cystern wykonuje się najczęściej z metali lekkich, — możliwie najniższe i niezmienne położenie środka ciężkości, z uwagi na stateczność pojazdu ; sprzyja temu splaszczenie (owalność) zbiornika, natomiast zbiornik walcowy ma wprawdzie dość wysoko położony środek ciężkości, lecz za to jest wytrzymalszy, czyli może być lżejszy niż spłaszczony; aby ograniczyć zmiany położenia środka ciężkości powodowane falowaniem paliwa wskutek kołysania się i wstrząsów cysterny podczas ruchu pojazdu z reguły wnętrze zbiornika dzieli się przegrodami, — absolutna szczelność zbiornika i całej instalacji; odpowiednią szczelność zbiornika zapewnia się przez dwustronne spawanie ; — duża trwałość, a zwłaszcza odporność na korozje i chemiczne oddziaływanie przewożonej cieczy (Wszystkie złącza, Śruby, nakrętki i części stalowe zwykle pokrywa sie kadmem) oraz na drgania i wstrząsy. Ponadto od cysterny przeznaczonej do przewozu cieczy łatwopalnych wymaga się odpowiedniego zabezpieczenia przed pożarem. Przykładowo —w nadwoziu cysterny samochodowej nie powinno być elementów drewnianych. Ponadto zbiornik takiej cysterny powinien być odpowiednio uziemiony (zwykle przez swobodnie zwisający łańcuch wleczony), co zabezpiecza przed gromadzeniem sie na cysternie ładunków elektrostatycznych, które mogą rozładowywać się iskrowo. Układ dystrybucyjny cysterny samochodowej pozwala zwykle na napełnianie jej zbiornika przez właz górny lub przez zawór wylotowy; zawór trójdrożny i zawory dolne. Read the rest of this entry »

Comments Off on Elektrownia polowa

Posts Tagged ‘szybcy i wściekli 2 cda’

Elektrownia polowa

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Ostatnio zaznacza się znaczny wzrost zapotrzebowania na samochody osobowe przystosowane do przewozu ładunków 500. . 1000 kG, czyli tzw. kombi, furgony dostawcze, station i inne o specjalnym wyposażeniu. Samochody takie zapewniają dobre warunki przewozu drobnicy (np. Read the rest of this entry »

Comments Off on Elektrownia polowa

« Previous Entries