Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Posts Tagged ‘samochody używane z gwarancją wszystkich marek’

Elektrownia polowa

Posted in Uncategorized  by admin
December 19th, 2018

Urządzenia elektryczne użytkowane na budowach są przeważnie zasilane przez specjalne przewoźne agregaty elektryczne budowane jako zespoly prądotwórcze (agregaty — silniki spalinowe i prądnice) na przyczepach dwuosiowych lub jednoosiowych. agregaty pradu stałego i prądu zmiennego, a z uwagi na przeznaczenie agregaty oświetleniowe (prądu jednofazowego) oraz siłowe (prądu trójfazowego). Odrębną grupę stanowia przewoźne tzw. spawarki elektryczne, czyli niskonapięciowe agregaty prądu stałego. Sprężarka. Read the rest of this entry »

Comments Off on Elektrownia polowa

Posts Tagged ‘samochody używane z gwarancją wszystkich marek’

Elektrownia polowa

Posted in Uncategorized  by admin
December 19th, 2018

Urządzenie MOTOROBOT PF-6 służy do wiercenia płytkich dołów (do a 280 mm i głębokości 300 mm), np. na slupy płotów. Urządzenie wiertnicze zbudowane na podwoziu STAR-25 przeznaczone jest do wiercenia otworów na słupy linii telefonicznych i elektrycznych w gruntach I do IV kategorii oraz do podnoszenia slupów. Srednice wierconych otworów 400. . Read the rest of this entry »

Comments Off on Elektrownia polowa

Posts Tagged ‘samochody używane z gwarancją wszystkich marek’

Elektrownia polowa

Posted in Uncategorized  by admin
December 19th, 2018

Tylne zblokowane układy napędowe spotyka sie w samochodach o napędzie na wszystkie koła. W tego rodzaju pojeździe stosuje się wał napędowy, przekazujący napęd od skrzynki biegów na przedni most napędowy. Zawieszenie kół kierowanych zapewnia łamany most napędowy, wyróżniający sie zastosowaniem zwrotnic, zaopatrzeniem półosi w przeguby podwójne oraz wbudowaniem walcowych zwolnic zewnętrznych w piastach kół kierowanych. Zblokowany układ napędowy wyróżnia się zespoleniem w jedną całość konstrukcyjną wszystkich podstawowych zespołów napędowych, czyli sprzęgła, skrzynki biegów oraz mechanizmów mostu napędowego (przekładni głównej i mechanizmu różnicowego) przeważnie wraz z silnikiem napędowym samochodu. Wykonanie takie czyni zbędne stosowanie walów napędowych, zmniejsza do minimum zapotrzebowanie miejsca na wbudowanie układu napędowego oraz ogranicza do minimum ciężar jego zespołów. Read the rest of this entry »

Comments Off on Elektrownia polowa

Posts Tagged ‘samochody używane z gwarancją wszystkich marek’

Elektrownia polowa

Posted in Uncategorized  by admin
December 19th, 2018

Do pojazdów specjalizowanych należą samochody do masowych przewozów ładunków ciekłych lub sypkich bez opakowania, do transportu różnych towarów łatwo psujacych się, samochody chłodnie, samochody izotermiczne, do przewozu żywych zwierząt, baseny do transportu żywych ryb, samochody mięsne, piekarnicze, do przewozu świeżych jarzyn oraz wiele innych. Pojazdy do przewozów specjalistycznych rozpowszechniły się już szeroko, zwłaszcza w krajach zachodnich, Wynika to z okoliczności, że dość wysokie koszty budowy nadwozi specjalizowanych szybko amortyzują się, dzięki znacznie Skrzynia niska niższym jednostkowym kosztom transportu, w porównaniu z uniwersalnymi samochodami. Istotne znaczenie mają tu również i poważne oszczędności na kosztach opakowań oraz ograniczone do minimum straty transportowe. Ujmując ogólnie użycie pojazdu specjalizowanego zamiast zwykłego samochodu uniwersalnego zapewnia z zasady następujące korzyści : lepsze wykorzystanie ładowności pojazdu, a tym samym wyższą wydajność transportu; odnosi się to zwłaszcza do towarów tzw. objetościowych (o małym ciężarze własciwym), załadunku i wyladunku, dzięki opłacalności zastosowania. Read the rest of this entry »

Comments Off on Elektrownia polowa

« Previous Entries