Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Posts Tagged ‘samochody poleasingowe raiffeisen’

Koparka jednołyżkowa

Posted in Uncategorized  by admin
December 20th, 2018

Koparka jednołyżkowa, gąsienicowa, o dużej powierzchni oporowej gąsienic. Napęd czerpaka za pomocą dwubębnowej wciągarki. Pojemność czerpaka 0,25 ma.
KLAUS. Uniwersalna koparka w postaci samochodu UNIMOG wyposażonego w urządzenia robocze KLAUS. Podstawowe wyposażenie stanowi osprzęt chwytakowy (łyżkowy), czerpakowy oraz podnośnikowy, przy czym można stosować przedłużacz wysięgnika. Read the rest of this entry »

Comments Off on Koparka jednołyżkowa

Posts Tagged ‘samochody poleasingowe raiffeisen’

Koparka jednołyżkowa

Posted in Uncategorized  by admin
December 20th, 2018

Do najczęściej używanych należą koparki o czerpakach : 0,25 ma, 0,5 ma lub 0,75 ma, przy czym odpowiednio do warunków pracy uniwersalną koparkę można zwykle wyposażać w czerpaki o różnych pojemnościach — np. 0,30 mg lub 0,35 ma, 0,35 mg lub 0,50 ma, 0,50 lub 0,65 ma itd. W krajach RWPG jako typowe stopniowanie pojemności czerpaków przyjęto: 0,15 ma, 0,25 m3, ma, 0,6 m, 1,0 mg, 1,6 ma, 2,5 ma oraz 4,0 ma, w związku z czym np. koparki o czerpakach 0,30 mg lub 0,35 ma zalicza się niekiedy do kategorii 0,25 1113, koparki 0,5 ma do kategorii ms, co oczywiście nie ma istotnego znaczenia praktycznego, 53 — Samochody od — ruchu koparek kołowych dochodzi do 40 km/godz, a koparek gąsienicowych nie przekracza na ogół 3 km/godz. Koparkę do określonych zadań dobiera się zależnie od: rodzaju gruntu, głębokości wykopu i jego uksztaltowania, wydajności środków transportu odwożących urobek i innych czynników. Read the rest of this entry »

Comments Off on Koparka jednołyżkowa

Posts Tagged ‘samochody poleasingowe raiffeisen’

Koparka jednołyżkowa

Posted in Uncategorized  by admin
December 20th, 2018

Koparki wieloczerpakowe (o pracy ciągłej) budowane są jako poprzeczne (odspajanie poprzeczne do kierunku jazdy), wzdłużne (odspajanie wzdłuż kierunku jazdy) oraz wirnikowe (odspajające za pomocą głowic z frezami). Przykładowo — wykańczarka REX wykonuje pas drogi o szerokości 6,0. . .9,3 m i grubości warstwy betonu 20. . Read the rest of this entry »

Comments Off on Koparka jednołyżkowa

Posts Tagged ‘samochody poleasingowe raiffeisen’

Koparka jednołyżkowa

Posted in Uncategorized  by admin
December 20th, 2018

stępnie uformowana warstwa betonu zostaje wyrównana, wyprofilowana i odpowiednio zagęszczona (ubita). Ostatnią czynnością jest wygładzenie powierzchni np. za pomocą wibratora. Wszystkie wymienione zadania wykonuje zwykle wykańczarka spełniająca często jednocześnie zadania układarki. Zależnie od typu i wielkości wykańczarki, profiluje ona pas nawierzchni betonowej o szerokości 3,5. Read the rest of this entry »

Comments Off on Koparka jednołyżkowa

« Previous Entries Next Entries »