Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Posts Tagged ‘samochody poleasingowe raiffeisen’

Pojazdy specjalizowane do przewozu zwierząt

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Każdy pojazd specjalizowany do przewozu zwierząt zaopatruje się w odpowiedni pomost lub pomosty do łatwego i szybkiego załadunku i wyładunku zwierzał, nawet w razie dość dużej różnicy poziomów w stosunku do jezdni lub rampy załadowczej. Do przewozu owiec i baranów stosuje się podwozia dwupokładowe lub nawet trójpokładowe. Pozwala to na lepsze wykorzystanie ładowności pojazdu niż w razie zastosowania nadwozia jednopoziomowego. Często przewozi się przy użyciu niewielkich przyczep jednoosiowych lub dwuosiowych, ciągnionych przez samochody ciężarowe lub nawet osobowe. Przyczepy takie nadają się zwłaszcza do małych gospodarstw i ferm hodowlanych.
Na krótkie odległości żywe zwierzęta przewozi się przeważnie w odpowiednio przystosowanych, zamkniętych lub otwartych skrzyniach ładunkowych samochodów ciężarowych, przyczep lub naczep. Read the rest of this entry »

Comments Off on Pojazdy specjalizowane do przewozu zwierząt

Posts Tagged ‘samochody poleasingowe raiffeisen’

Pojazdy specjalizowane do przewozu zwierząt

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Do szczególnie kłopotliwych ładunków przestrzennych należą meble, ponieważ są to przeważnie sprzęty, których nie można spiętrzać, a jednocześnie trzeba je zabezpieczać przed ocieraniem się i uszkodzeniami wskutek wstrząsów. Pojazd specjalizowany do przewozu mebli jest to najczęściej zwykły samochód ciężarowy o umiarkowanej ładowności, wyrózniający się dużą powierzchnią ładowania w całkowicie zamkniętym nadwoziu. Wnętrze nadwozia, wystającego przeważnie nad kabiną kierowcy, jest wyłożone poduszkami tapicerskimi i zaopatrzone w uchwyty do mocowania stojących mebli. Często nadwozia do przewozu mebli osadza się na naczepach.
Stosunkowo najmniej problemów nastręcza przewóz ładunków przestrzennych w workach, balach itp. — z uwagi na możliwość ich spiętrzania. Read the rest of this entry »

Comments Off on Pojazdy specjalizowane do przewozu zwierząt

Posts Tagged ‘samochody poleasingowe raiffeisen’

Pojazdy specjalizowane do przewozu zwierząt

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Zastosowanie wywrotnicy umożliwia rozładowanie 12. . . 15 pojazdów w ciągu godziny. Wywrotka samochodowa jest to samochód ciężarowy, naczepa lub przyczepa, o dającej sie pochylać skrzyni ładunkowej (lub zbiorniku, pojemniku itp.), co umożliwia wyładunek przez zsypywanie się lub ściekanie ładunku pod własnym ciężarem. Read the rest of this entry »

Comments Off on Pojazdy specjalizowane do przewozu zwierząt

Posts Tagged ‘samochody poleasingowe raiffeisen’

Pojazdy specjalizowane do przewozu zwierząt

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Urządzanie na koronie drogi torów kolejek dojazdowych i tramwajów, ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego i na nadmierne rozszerzenie korony drogi nie jest wskazane. Tego rodzaju ruch mieszany na jednym pasie stwarza poważne trudności konstrukcyjne, jak np. zjazdy na drogi boczne, które przecinają położone na poboczu drogi tory kolejek, odwodnienie drogi utrudnione po stronie umieszczenia kolejki, brak miejsca na tory postojowe pojazdów drogowych itp. Na torach przeznaczonych do przeważającego szybkiego ruchu samochodowego umieszczenie torów kolejek dojazdowych na poboczach jest bezwzględnie niedopuszczalne, nawet w razie stosowania poszerzonego pobocza. Tory takie powinny być umieszczone poza rowami drogi na własnym torowisku. Read the rest of this entry »

Comments Off on Pojazdy specjalizowane do przewozu zwierząt

Posts Tagged ‘samochody poleasingowe raiffeisen’

Pojazdy specjalizowane do przewozu zwierząt

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Ładowarka ze spiralnym podajnikiem. Ładowarka służy do ładowania na środki transportowe materiałów sypkich (piasku; żwiru, tłucznia) pobieranych z hałd lub urabianych ze złóż kopalni. Ładowarki rurowe. Ładowarka rurowa zmontowana na ciągniku o podwoziu gąsienicowym, składa się z długiej rury stalowej, zakończonej obrotową głowicą kulistą z szeregiem kubełków. Wewnątrz rury mieści się przenośnik taśmowy. Read the rest of this entry »

Comments Off on Pojazdy specjalizowane do przewozu zwierząt

Posts Tagged ‘samochody poleasingowe raiffeisen’

Pojazdy specjalizowane do przewozu zwierząt

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Schemat ładowarki pneumatycznej o wydajności 10 t/godz. Działanie jej jest następujące, obracająca się tarcza, znajdująca się na końcu ładowarki, podaje spulchniony cement do komory ślimakowej, a następnie w zgęszczonym stanie do komory dyszy powietrznej. Jednocześnie oddzielnym przewodem ze sprężarki dopływa powietrze pod ciśnieniem, które mieszając się z cementem przenosi go przewodami na miejsce przeznaczenia. Ładowarka ta może przemieszczać cement w poziomie, na odległość około 80 m. c. Read the rest of this entry »

Comments Off on Pojazdy specjalizowane do przewozu zwierząt

Next Entries »