Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Posts Tagged ‘renault megane’

Schemat ladowarki pneumatycznej o wydajnosci 10 t/godz

Posted in Uncategorized  by admin
January 24th, 2018

Schemat ładowarki pneumatycznej o wydajności 10 t/godz. Działanie jej jest następujące, obracająca się tarcza, znajdująca się na końcu ładowarki, podaje spulchniony cement do komory ślimakowej, a następnie w zgęszczonym stanie do komory dyszy powietrznej. Jednocześnie oddzielnym przewodem ze sprężarki dopływa powietrze pod ciśnieniem, które mieszając się z cementem przenosi go przewodami na miejsce przeznaczenia. Ładowarka ta może przemieszczać cement w poziomie, na odległość około 80 m. c. Urządzenia pomocnicze Do urządzeń pomocniczych przy ładowaniu i wyładowywaniu materiałów drogowych należą: 1) silosy, 2) zasobniki terenowe, 3) pojemniki. Silosy Silosy są to specjalne zbiorniki umożliwiające pod działaniem siły ciężkości szybkie załadowanie znajdującymi się w nich materiałami podstawionych środków transportowych. Oprócz tego silosy spełniają zadanie zbiorników wyrównawczych w produkcji lub w ładowaniu materiałów. Silosy usprawniają, więc roboty załadunkowe, zmniejszają zapotrzebowanie siły roboczej i postoje środków transportowych przy załadowywaniu. [patrz też: renault megane, części zamienne do wózków widłowych, wózki transportowe ]

Comments Off on Schemat ladowarki pneumatycznej o wydajnosci 10 t/godz

Posts Tagged ‘renault megane’

Schemat ladowarki pneumatycznej o wydajnosci 10 t/godz

Posted in Uncategorized  by admin
January 24th, 2018

Ładowarka ze spiralnym podajnikiem. Ładowarka służy do ładowania na środki transportowe materiałów sypkich (piasku; żwiru, tłucznia) pobieranych z hałd lub urabianych ze złóż kopalni. Ładowarki rurowe. Ładowarka rurowa zmontowana na ciągniku o podwoziu gąsienicowym, składa się z długiej rury stalowej, zakończonej obrotową głowicą kulistą z szeregiem kubełków. Wewnątrz rury mieści się przenośnik taśmowy. Głowica obracając się nabiera sypki materiał kubełkami i wsypuje go na przenośnik taśmowy, który zostaje przetransportowany na drugi koniec rury i wysypany do podstawionych środków transportowych lub na hałdę. Do napędu poszczególnych elementów roboczych ładowarka jest zaopatrzona w 8 silników elektrycznych krótko zwartych otrzymujących energię z sieci elektrycznej lub z przewoźnego zespołu wytwarzającego prąd elektryczny. Zwroty ładowarki powinny odbywać się w miejscu przez obrót gąsienic w przeciwnym kierunku. Ładowarka przystosowana jest do ładowania materiałów sypkich i w kawałkach o wielkości ziarn do 120 mm. Niezależnie od ładowania ładowarka może być użyta do urabiania lekkich gruntów, a więc w piasku i jednoczesnego ładowania na środki transportowe, ładowarki-przenośniki. [podobne: transport ponadgabarytowy, oklejanie pojazdów, renault megane ]

Comments Off on Schemat ladowarki pneumatycznej o wydajnosci 10 t/godz

« Previous Entries