Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Posts Tagged ‘Renault Katowice’

Zastosowanie wywrotnicy

Posted in Uncategorized  by admin
November 6th, 2016

Zastosowanie wywrotnicy umożliwia rozładowanie 12. . . 15 pojazdów w ciągu godziny. Wywrotka samochodowa jest to samochód ciężarowy, naczepa lub przyczepa, o dającej sie pochylać skrzyni ładunkowej (lub zbiorniku, pojemniku itp.), co umożliwia wyładunek przez zsypywanie się lub ściekanie ładunku pod własnym ciężarem. Ze względu na kierunek opróżniania przestrzeni ładunkowej rozróżnia się wywrotki wyładowujące do tyłu, na jeden bok, na oba boki, do tyłu i na boki oraz wyładowujące do przodu, do tylu lub na boki z unoszeniem ładunku ku górze. Urządzenie przechylne powoduje rozładunek wywrotki samochodowej przez pochylenie jej skrzyni ładunkowej, zbiornika, zasobnika itp. Z uwagi na sposób działania, wśród urządzeń przechylnych wywrotek samochodowych rozróżnia sie ogólnie urządzenia samoczynne, ręczne urządzenia podnośnikowe oraz siłownikowe urządzenia podnośnikowe o napędzie mechanicznym, hydraulicznym itp. Samoczynna wywrotka przegubowa. Skrzynia ładunkowa jest zawieszona przegubowo w taki sposób, że znajdujący Się w niej ładunek pod wpływem własnego ciężaru stale usiłuje ją przekręcić, na co nie pozwalają zaczepy podtrzymujace. Wskutek zwolnienia odpowiedniej zapadki skrzynia wywrotki przegubowej natychmiast przekręca się pod ciężarem ładunku, który samoczynnie wysypuje się lub wylewa. Po opróżnieniu skrzynia dzięki własnemu ciężarowi powraca do pozycji początkowej (ruch jej mogą wspomagać w tym okresie sprężyny napinane podczas zsypywania się ładunku). Uzyskuje się to dzięki odpowiedniej konstrukcji skrzyni ładunkowej i jej zawieszenia, przy czym warunkiem jest, aby środek ciężkości skrzyni wraz z ładunkiem przesuwał się ku dołowi w czasie wyładunku, a środek ciężkości samej skrzyni obniżał się w okresie jej ruchu powrotnego. Kiedy tylko skrzynia ładunkowa powróci do położenia początkowego, unieruchamiają ją w n im natychmiast zaczepy podtrzymujące z mechanizmami zapadkowymi. Samoczynna wywrotka bezwładnościowa opróżnia sie podobnie jak przegubowa, z tą jednak różnicą, że przed przekręceniem skrzynia przesuwa się nieco do tyłu, wskutek gwałtownego zahamowania pojazdu podczas jazdy do tyłu. [więcej w: Renault Katowice, renault megane, używane renault kadjar ]

Comments Off on Zastosowanie wywrotnicy

Posts Tagged ‘Renault Katowice’

Zastosowanie wywrotnicy

Posted in Uncategorized  by admin
November 6th, 2016

Każdy pojazd specjalizowany do przewozu zwierząt zaopatruje się w odpowiedni pomost lub pomosty do łatwego i szybkiego załadunku i wyładunku zwierzał, nawet w razie dość dużej różnicy poziomów w stosunku do jezdni lub rampy załadowczej. Do przewozu owiec i baranów stosuje się podwozia dwupokładowe lub nawet trójpokładowe. Pozwala to na lepsze wykorzystanie ładowności pojazdu niż w razie zastosowania nadwozia jednopoziomowego. Często przewozi się przy użyciu niewielkich przyczep jednoosiowych lub dwuosiowych, ciągnionych przez samochody ciężarowe lub nawet osobowe. Przyczepy takie nadają się zwłaszcza do małych gospodarstw i ferm hodowlanych.
Na krótkie odległości żywe zwierzęta przewozi się przeważnie w odpowiednio przystosowanych, zamkniętych lub otwartych skrzyniach ładunkowych samochodów ciężarowych, przyczep lub naczep. Nadwozie tego rodzaju pojazdu ma zwykle postać klatki drewnianej, stalowej lub ze stopu lekkiego, osłoniętej dachem lub otwartej od góry. Do przewozu zwierząt nadają się szczególnie naczepy ciągników siodłowych lub przyczepy, które często wykorzystuje sie jako pojemnik do dalszego transportu zwierząt — np. koleją lub statkami. Przeładunek zmechanizowany polega na przemieszczaniu ładunków dzięki wykorzystywaniu ich ciężaru własnego lub wskutek pracy mechanicznej, wykonywanej przez urządzenia robocze. Charakterystyczną cechą mechanicznego przeładunku jest ograniczenie pracy ludzkiej do włączania, sterowania i wyłączania urządzeń przeładunkowych. Gdy chodzi o ładunki przewożone pojazdami samochodowymi, zmechanizować można : — załadunek, czyli przemieszczanie ładunku do przestrzeni ładunkowej w pojeździe; w tym celu stosuje się rozmaite urządzenia załadowcze, przeważnie nie związane z pojazdem lub rzadziej zainstalowane na nim, wyładunek, czyli opróżnianie przestrzeni ładunkowej w pojeździe z ładunku ; do tego celu służą różne urządzenia wyładowcze, przeważnie stanowiące osprzęt pojazdu lub rzadziej nie związane z nim. [patrz też: Renault Katowice, renault megane, używane renault kadjar ]

Comments Off on Zastosowanie wywrotnicy

« Previous Entries