Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Posts Tagged ‘regeneracja turbin’

Rodzaje pojazdów samowyładowczych i samozaładowczych.

Posted in Uncategorized  by admin
November 6th, 2016

Z uwagi na sposób mechanizacji przeładunku, wśród pojazdów samochodowych, wyposażonych w urządzenia wyładowcze lub załadowcze, rozróżnia się ogólnie następujące odmiany podstawowe: — samowyładowczy, przechylny; skrzynia ładunkowa jest przechylana przez podnośnik, samowyładowczy, podnosząco-przechylny; skrzynia ładunkowa jest podnoszona do góry przed przechyleniem, samowyładowczy, zsypowy; skrzynia ładunkowa jest opróżniana przez otwieranie zsypu w dnie, — samozaładowczy, pojemnikowy; ładunek mieści się w pojemniku wymienianym przy użyciu podnośnika, — samozaładowczy, zbiornikowy; cysterna lub zbiornik jest napełniany lub opróżniany przy użyciu pompy urządzenia pneumatycznego itp., — samozaładowczy, dźwignikowy; wyposażony w żuraw lub inny dźwignik. Ze względu na przeznaczenie i zakres zastosowania, współczesne pojazdy wyposażone w urządzenia załadowcze lub wyładowcze dzieli się zwykle na następujące rodzaje: wywrotki uniwersalne, czyli pojazdy o przechylanych pomieszczeniach ładunkowych, budowane na podwoziach szosowych samochodów ciężarowych, naczep lub przyczep, wywrotki budowlane lub inaczej dumpery, czyli pojazdy o przechylanych skrzyniach ładunkowych, budowane jako specjalne lub na podwoziach pojazdów terenowych, — specjalne pojazdy samowyładowcze, budowane przeważnie jako pojazdy specjalistyczne, — pojazdy samozaladowcze, budowane jako pojazdy specjalistyczne lub zwykłe, wyposażone w urządzenia zapewniające pełną lub częściową mechanizację załadunków.
Częściowa mechanizacja przeładunku. Niekiedy pojazd samochodowy wyposaża się w urządzenie podnośnikowe, które jedynie ułatwia załadowywanie lub wyładowywanie przewożonego ładunku. Najczęściej tego rodzaju urządzenie podnośnikowe służy albo do uniesienia lub opuszczenia skrzyni ładunkowej do poziomu miejsca załadunku lub wyładunku, albo wydatnie zmniejsza opory pokonywane podczas przemieszczania ładunku. Wywrotnica jest to urządzenie stacyjne do szybkiego rozładunku zwykłych samochodów ciężarowych, naczep lub przyczep. Najpierw pojazd wjeżdża na pomost wywrotnicy i zostaje unieruchomiony względem niego. Następnie przy użyciu podnośników (z reguły hydraulicznych) pochyla się pomost wywrotnicy wraz z pojazdem i z jego przestrzeni ładunkowej wysypuje się ładunek pod wpływem własnego ciężaru. W końcu ustawia się pomost wywrotnicy w poziomie i po rozłączeniu zaczepów pojazd zjeżdża z niego. [hasła pokrewne: regeneracja przekładni kierowniczych, regeneracja turbin, serwis renault warszawa ]

Comments Off on Rodzaje pojazdów samowyładowczych i samozaładowczych.

Posts Tagged ‘regeneracja turbin’

Rodzaje pojazdów samowyładowczych i samozaładowczych.

Posted in Uncategorized  by admin
November 6th, 2016

Samochody, naczepy i przyczepy o nadwoziach-chlodniach stogowane sa do przewozu ładunków, które podczas transportu łatwo ulegają zepsuciu (np. mięso, drób, masło, jaja, miękkie owoce itp.). produkty takie w zasadzie najpierw ochładza się lub zamraża w lodowniach stałych, a nastepnie dopiero ładuje się do chłodni samochodowej. Transport produktów schłodzonych czy mrożonych stanowi więc jakby jeden z etapów ich magazynowania w stałej chłodni lub lodowni. Nadwozie-chłodnia, osadzone na ramie zwykłego samochodu ciężarowego, naczepy lub przyczepy, albo skonstruowane jako samoniosące, jest to szczelnie zamykany furgon izolowany cieplnie od otoczenia. Furgony takle wyposaża sie przeważnie w urządzenia wentylacyjne, które wytwarzają pewne nadciśnienie we wnętrzu nadwozia, co przeciwdziała ewentualnemu przedostawaniu się pyłu przez drobne nieszczelności. Do cieplnego izolowania ścian i dachów nadwozi-chłodni stosuje się najrozmaitsze materiały o małym ciężarze jednostkowym i małej przewodności cieplnej, jak np. alfol (jako folia aluminiowa przedzielająca warstwy powietrza o grubości do 10 mm każda), iporka, isoflex, wellit,. korek prasowany, pierze, wełna żużlowa, wata szklanna i inne. Podłogi nadwozi wykonuje się z materiału izolacyjnego, odpornego na obciążenie (np. korek prasowany). Zależnie od przeznaczenia i zakresu zastosowania chłodnie samochodowe wyposaża się w rozmaite urządzenia chłodzące lub zamrażające. Transport ładunków przestrzennych, czyli lekkich, lecz zajmujących dużo miejsca, jest ekonomiczny tylko przy użyciu pojazdów specjalizowanych pojemnościach ładunkowych i znacznych wysokościach ładowania. Do tego celu nadają się również używanie ciągników siodłowych lub pociągów drogowych, których naczepy lub przyczepy są wykorzystywane jako pojemniki do przewożenia towarów przestrzennych bez przeładunku, również i innymi środkami transportu np. koleją lub statkami. Do szczególnie kłopotliwych ładunków przestrzennych należą np. samochody osobowe, które przewozi się zwykle przy użyciu specjalnie przystosowanych naczep.[hasła pokrewne: regeneracja przekładni kierowniczych, regeneracja turbin, serwis renault warszawa ]

Comments Off on Rodzaje pojazdów samowyładowczych i samozaładowczych.

« Previous Entries