Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Posts Tagged ‘otomoto ostrzeszów’

Pulpit sterowniczy

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Na pulpitach sterowniczych rozmieszczono przyciski: starterów, wzbudzania prądnic, piaskownic, reflektorów i sygnałów elektrycznych, termometry oleju i wody, wskaźniki ciśnienia oleju i prędkości obrotowej silników spalinowych, woltomierze i amperomierze, lampki pulpitu i lampki kontrolne automatycznego włącznika prądnicy i wyłącznika głównego. Pod pulpitem sterowniczym są umieszczone przełączniki uniwersalne, dźwignie regulacji dopływu paliwa oraz włącznik zaworu bezpośredniego działania hamulca pneumatycznego. W komorach stycznikowych na dwóch panelach są rozmieszczone styczniki do włączania silników trakcyjnych i styczniki nawrotne do przełączania przewodów w czasie zmiany kierunku jazdy. Styczniki są sterowane za pomocą obwodu niskiego napięcia, zasilanego z baterii akumulatorów. Włączenie cewki stycznika w ten obwód powoduje powstanie pola magnetycznego, które przezwycięża siłę napięcia sprężyny powrotnej, przyciągnięcie ruchomego stycznika do nieruchomego, a w rezultacie — zamknięcie obwodu głównego. Read the rest of this entry »

Comments Off on Pulpit sterowniczy

Posts Tagged ‘otomoto ostrzeszów’

Pulpit sterowniczy

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Rama nośna platformy jest podzielona na dziewięć poprzecznych przedziałów, nakrytych blaszanymi pokrywami. W środkowym przedziale znajdują się chłodnice obydwu zespołów prądotwórczych. Z komorą chłodnicy sąsiadują symetrycznie usytuowane komory silnikowe, a dalej kolejno: prądnicowe, stycznikowe i ze zbiornikami sprężonego powietrza. Na ramie są zabudowane zderzaki i urządzenia sprzęgowo—cięgłowe, piaskownice oraz reflektory, chowane podczas pracy do wnęk ramy. Układ hamulca pneumatycznego bezpośredniego działania jest sterowany zaworem maszynisty ze stanowiska obsługi. Read the rest of this entry »

Comments Off on Pulpit sterowniczy

Posts Tagged ‘otomoto ostrzeszów’

Pulpit sterowniczy

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Dźwig układkowy NIEMAG jest przystosowany do wymiany przęseł długości 15 m i — wyjątkowo — 18 m. Ma on własny napęd jazdy i składa się z wysięgnicy opartej na podporach bramowych, belki nośnej oraz niezbędnego wyposażenia. Przęsła z platformy znajdującej się za dźwigiem są przenoszone na drugi koniec wysięgnicy za pomocą belki nośnej zaopatrzonej w uchwyty szynowe. Wózek, przeznaczony do przemieszczania belki, przesuwa się po torze jezdnym. W początkowym okresie mechanizacji robót drogowych na PKP dźwig tego typu był synonimem postępu technicznego. Read the rest of this entry »

Comments Off on Pulpit sterowniczy

Posts Tagged ‘otomoto ostrzeszów’

Pulpit sterowniczy

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Oprzyrządowanie platformy dźwigowej do przeciągania pakietów przęseł służy do przemieszczania zerwanych przęseł w strefę działania platformy motorowej NIPD albo do przeciągania przęseł ze składu platform na platformę dźwigową, skąd belkami nośnymi są przenoszone na miejsce ułożenia. Oprzyrządowanie składa się z przeciągarki i rolkowego przenośnika. Przeciągarkę napędza silnik elektryczny prądu stałego DP-31 o mocy 12 kW za pośrednictwem przekładni ślimakowej i pary kół zębatych. Bęben linowy przeciągarki jest włączany dźwignią, która powoduje zazębienie sie sprzęgła kłowego.
Wysięgnica kratownicowa dźwigu układkowego jest podnoszona i opuszczana podnośnikami układu hydraulicznego, złożonego z dwóch odrębnych gałęzi, z których każda jest przeznaczona do zasilania podnośników jednej połowy dźwigu. Każda z gałęzi układu składa się z pompy hydraulicznej typu N-401E o wydajności 18 1/min i ciśnieniu roboczym 8,5 NIN/m2 (85 at), sześciu podnośników hydraulicznych z tłokami o średnicy 75 mm i skoku 1240 mm oraz igłami do regulowania strumienia oleju wypływającego z podnośników podczas opuszczania sięgnicy, trójpołożeniowego rozdzielacza sterowanego dźwignią, dozatora do synchronizowania podnoszenia lub opuszczania wysięgnicy, zbiornika oleju hydraulicznego (o pojemności 74 1) i rurowej instalacji hydraulicznej wraz z zaworem bezpieczeństwa, zaworem zwrotnym i manometrem. Read the rest of this entry »

Comments Off on Pulpit sterowniczy

Posts Tagged ‘otomoto ostrzeszów’

Pulpit sterowniczy

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Powszechnie są użytkowane żurawie importowane z NRD, serii EDK, o udźwigu od 0,2 MN (EDK-80/2) do 2,5 MN (EDK-2000). Zurawie kolejowe serii EDK, produkowane przez Zakład Budowy Ciężkich Maszyn im. S. M. Kirowa w Lipsku, całkowicie wyparły z użytkowania przestarzałe żurawie parowe i elektryczne. Read the rest of this entry »

Comments Off on Pulpit sterowniczy

Posts Tagged ‘otomoto ostrzeszów’

Pulpit sterowniczy

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

zmniejszenie wzniesienia odbywa się kosztem zwiększenia robót długość trasy praktycznie nie zmienia. Obserwacje w terenie i przeprowadzone obliczenia teoretyczne wykazały, że w przypadku pierwszym czas przebiegu samochodu zmienia się nieznacznie (setne lub co najwyżej dziesiętne godziny na 100 km). Jeżeli układ pochyleń niwelety pozwala na krótkich odcinkach na pokonanie wzniesień a rozpędem zwiększenie czasu przeszłych trasa jest znacznie dłuższa i czas przebiegu wzrasta. Przy wzniesieniach większych jest wymagane stosowanie II biegu. W ten sposób można stwierdzić, że dla przypadku pierwszego czas przebiegu samochodu nie jest kryterium decydującym, natomiast w przypadku drugim ze względów ekonomicznych należy stosować pochylenia niwelety w podanych wyżej granicach. Read the rest of this entry »

Comments Off on Pulpit sterowniczy

Next Entries »