Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Posts Tagged ‘okręgowa stacja kontroli pojazdów’

Do silosów materialów drogowych najczesciej stosuje sie zawory zatrzaskowe, plaskie szybrowe i sektorowe

Posted in Uncategorized  by admin
January 30th, 2018

Do silosów materiałów drogowych najczęściej stosuje się zawory zatrzaskowe, płaskie szybrowe i sektorowe. a) zawory zatrzaskowe, jako najprostsze w wykonaniu i obsłudze są stosowane w przypadkach otworów zsypowych o małych wymiarach i wtedy, kiedy silos opróżnia się jednorazowo, b) zawory szybowe z mechanicznym urządzeniem obsługi w kształcie koła zębatego stosuje się w przypadku rozładowywania silosów z materiałów ziarnistych i w kawałkach c) zawory sektorowe zwane również szczękowymi najczęściej stosowane w silosach drogowych umożliwiają bardzo dokładną regulację zsypu, są więc używane w silosach dozujących materiały. Jeżeli trzeba wyładowywać materiały nieprzerwanym potokiem, co zwykle jest konieczne w silosach dostarczających materiał bezpośrednio do zakładów to niezależnie od zaworów silosy powinny być zaopatrzone w zasilacze. Dozatory o pojemności w granicach -0,5 -2,0 ton podwieszone są bezpośrednio pod otworem zsypowym ko mór. Zaopatrzone są one w urządzenia wskazujące ilości wagowe wprowadzonych materiałów. Dozatory mogą przyjmować materiał albo ze wszystkich działek (części) komór, albo pod każdym otworem zsypowym komór są urządzone oddzielnie dozatory, wtedy konieczny jest wspólny zsyp lejowy, którym materiał dostaje się do środków transportowych. Działanie dozatora jest następujące. [podobne: mechanik wrocław, okręgowa stacja kontroli pojazdów, mechanika samochodowa kraków ]

Comments Off on Do silosów materialów drogowych najczesciej stosuje sie zawory zatrzaskowe, plaskie szybrowe i sektorowe

Posts Tagged ‘okręgowa stacja kontroli pojazdów’

Do silosów materialów drogowych najczesciej stosuje sie zawory zatrzaskowe, plaskie szybrowe i sektorowe

Posted in Uncategorized  by admin
January 30th, 2018

W zależności ad położenia zsypów oraz dna silosu otrzymuje się różny przekrój użyteczny komór silosów. Przy obliczaniu użytecznej pojemności komór silosów należy również uwzględniać sposób i możliwości ładowania komór, co zależne jest od urządzeń ładunkowych i naturalnego stoku materiału. Przy budowie silosów o ścianach pochyłych umożliwiających całkowite opróżnianie komór, kąt nachylenia powierzchni dna należy przyjmować o 5 – 10° większy od kąta naturalnego stoku materiału. Wymiary otworu zsypowego muszą odpowiadać zdolności przepustowej silosa w m3/godz, którą lp. określa się ze wzoru: G = 3600 f V (38) gdzie: f – powierzchnia otworu zsypowego silosa w m2 V – szybkość zsuwania się materiału przez otwór w misek, która zależna jest od kształtu i położenia otworu, rodzaju materiału oraz wysokości słupa materiału nad otworem, zależności te można określić tylko na podstawie wzorów empirycznych, Do określenia wym iarów otworu zsypowego w kształcie kołowym i kwadratowym służy empiryczny wzór gdzie: a = (d + 80) tg G a – bok otworu kwadratowego lub średnica otworu okrągłego w mm, d – średnica największych ziarn materiału w mm (lecz nie większa niż 300 mm), p – kąt stoku naturalnego. I – współczynnik doświadczalny wynoszący od 2,4 do 2,6. [przypisy: mechanika wrocław, okręgowa stacja kontroli pojazdów, wózki transportowe ]

Comments Off on Do silosów materialów drogowych najczesciej stosuje sie zawory zatrzaskowe, plaskie szybrowe i sektorowe

« Previous Entries