Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Posts Tagged ‘nauka jazdy szczecin’

Pojazd samowyładowczy

Posted in Uncategorized  by admin
November 6th, 2016

Niekiedy urządzenie wyładowcze pojazdu można wykorzystywać również i do jego załadowywania. Pojazd samowyładowczy różni się od zwykłego pojazdu samochodowego podobnego przeznaczenia jedynie zastosowaniem
Odrębna grupę pojazdów do transportu żywych zwierząt stanowią samochody do przewozu cennych pojedynczych okazów — np. koni wyścigowych, okazów zwierząt na wystawy itp. Pojazdy takie cechuje dość kosztowne wyposażenie, zapewniające zwierzętom wygodne warunki jazdy. odpowiedniego urządzenia do szybkiego opróżniania skrzyni ładunkowej lub pojemnika. Działanie tego rodzaju urządzenia polega przeważnie na pochylaniu całej skrzyni ładunkowej lub pojemnika przez jednostronne podnoszenie. Pojazdy samowyładowcze są obecnie szeroko wykorzystywane do masowych przewozów podstawowych materiałów budowlanych (jak np. tłuczeń, piasek, żwir, glina, wapno, masa betonowa lub asfaltowa i inne), produktów kopalnianych (ruda, węgiel, torf itp.) oraz płodów rolnych (buraki, ziemniaki) i innych towarów. Urządzenie umożliwiające samoczynny wyładunek obciąża pojazd samowyładowczy, wskutek czego jego ładowność jest nieco mniejsza niż ładowność zwykłego samochodu ciężarowego budowanego na takim samym podwoziu. Podczas samoczynnego wyładunku silnik samochodu samowyładowczego pracuje i napędza urządzenie wyładowcze, co powiększa ‘jednostkowe zużycie paliwa (na tonokilometr), W rezultacie koszty nabycia i eksploatacji samochodów sa są wyższe niż reczne ładowanie i wyładowywanie; podobnych pojazdów zwykłych, lecz z uwagi na bardzo krótkie postoje podczas wyładunku samochody samowyładowcze są o wiele wydajniejsze i ekonomiczniejsze niż zwykle, zwłaszcza na krótkich odległościach. Pojazd samozaładowczy różni się od zwykłego pojazdu samochodowego podobnego przeznaczenia jedynie wyposażeniem w urządzenie do mechanicznego załadowywania przestrzeni ładunkowej. Często urządzenie załadowcze można wykorzystywać również i do wyładowywania przewożonego ładunku. Pojazdy samozaładowcze spotyka się o wiele rzadziej niż samowyładowcze, ponieważ instalowane w pojazdach urządzenia załadowcze są dość kosztowne, ciężkie i niezbyt ekonomiczne (z reguły załadunek odbywa się wyłącznie dzięki pracy mechanicznej urządzenia). [hasła pokrewne: nauka jazdy szczecin, escape room warszawa, części renault ]

Comments Off on Pojazd samowyładowczy

Posts Tagged ‘nauka jazdy szczecin’

Pojazd samowyładowczy

Posted in Uncategorized  by admin
November 6th, 2016

Krzyżak wraz z satelitami rozdziela napęd przez tylne koło koronowe na zębnik przekładni głównej środkowego mostu napędowego, a przez przednie koło koronowe i wał pośredni — na tylny most napędowy. Do okresowego blokowania międzyosiowego mechanizmu różnicowego służy sprzęgło wielotarczowe, włączane i wyłączane przez poosiowe przesuwanie wału pośredniego, przy użyciu urządzenia ryglującego i siłownika pneumatycznego. Zastosowanie w środkowym moście napędowym podwójnej przekładni głównej o walcowej przekładni daje na ogół wiele swobody w wyborze miejsca wbudowania międzyosiowego mechanizmu różnicowego. Jeżeli samochód jest wyposażony w dwa silniki napędowe, do równoległego przekazywania napędu na most napędowy stosuje się często kumulującą przekładnie stożkową, złożoną z dwóch napędzających kół stożkowych i zazębionego z nimi napędzanego koła stożkowego, osadzonego na wale zdawczym. Tego rodzaju przekładnię kumulującą wyposaża się zwykle w sprzęgła kłowe, które pozwalają na okresowe odłączanie jednego lub drugiego silnika w sprzyjających warunkach . Niekiedy spotyka się pojazdy drogowe napędzane silnikami parowymi. Pojazd tego rodzaju, często pozornie w ogóle nie różniący się od zwykłego samochodu, jest wyposażony w maszyne parową lub turbinę parową, zasilaną z niskoprężnej albo wysokoprężnej instalacji parowej. Podczas ruszania z miejsca samochód o napędzie parowym jest na ogół znacznie zrywniejszy niż samochód z silnikiem spalinowym. Właściwość ta, wynikająca z dużej przeciążalności tłokowego silnika parowego, jest szczególnie cenna w warunkach ruchu z częstymi przystankami. W samochodzie o napędzie parowym najczęściej nie stosuje się skrzynki biegów, co wraz z prostotą regulacji mocy i prędkości biegu silnika (przez dławienie dopływu pary) zapewnia łatwość prowadzenia jak w przypadku pełnej automatyzacji napędu samochodu. Koszty paliwa odniesione do przewozu Jednej tony ładunku na odległość 100 km są stosunkowo niskie. [hasła pokrewne: nauka jazdy szczecin, escape room warszawa, części renault ]

Comments Off on Pojazd samowyładowczy

« Previous Entries