Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Posts Tagged ‘mercedes warszawa otomoto’

Rynek polski bardzo atrakcyjny dla motoryzacji

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Prognozy dotyczące rynku motoryzacyjnego w Polsce przedstawiają się optymistycznie. Połowa firm działających w tym sektorze przewiduje, że produkcja w ich przedsiębiorstwach w najbliższym kwartale wzrośnie. Dodatkowo, 65% ankietowanych przedsiębiorstw nie zamierza pomniejszać zatrudnienia, natomiast 33% oczekuje szansy na rozwoju polskiej motoryzacji w produkcji samochodów napędzanych elektrycznie. Choć dane instytutów badawczych, które pokazują produkcję aut osobowych, a także dostawczych w naszym kraju nie do końca są optymistyczne, to przedstawiciele polskiej motoryzacji wierzą w rychłe ożywienie gospodarki. Wysnuwają się opinie, że polscy producenci szczególnie części otrzymują coraz więcej zamówień z Europy Zachodniej, a co za tym idzie w najbliższych miesiącach znów spodziewają się tendencji wzrostowej sprzedaży. Read the rest of this entry »

Comments Off on Rynek polski bardzo atrakcyjny dla motoryzacji

Posts Tagged ‘mercedes warszawa otomoto’

Rynek polski bardzo atrakcyjny dla motoryzacji

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Wyposażenie specjalne stanowią pompy do uzupełniania zapasu paliwa w samolocie (o łącznej wydajności 4,55 mm/min), pompa do opróżniania zbiorników samolotu (o wydajności 0,36 mm/min) oraz bogaty osprzęt do zwalczania pożaru paliwa AC8-200 środkami chemicznymi. Całkowity ciężar ciągnika i naczepy z napełnionymi zbiornikami — 66 ton. Samochód-cysterna paliwa, czteroosiowy. Zbiornik paliwa o pojemnosci 18,12 1113, podzielony na sześć niezależnych komór, służy jako nadwozie samoniosące, przy czym obciążenia zasadniczo są przejmowane tylko przez dwie belki o przekrojach skrzynkowych, usztywniające spód zbiornika oraz jego ścianki działowe, wzmocnione przyspawanymi wspornikami. Cale nadwozie wykonane jest ze stopów lekkich. Read the rest of this entry »

Comments Off on Rynek polski bardzo atrakcyjny dla motoryzacji

Posts Tagged ‘mercedes warszawa otomoto’

Rynek polski bardzo atrakcyjny dla motoryzacji

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Tym samym dotychczasowy tylny most napędowy staje się środkowym i aby bez zmieniania jego konstrukcji umożliwić przekazywanie napędu do dodanego tylnego mostu stosuje się prostą pomocniczą skrzynkę rozdzielczą, osadzoną z zewnątrz środkowego mostu napędowego. Najczęściej pomocnicza skrzynka rozdzielcza składa się z trzech walcowych kół zębatych o równoległych osiach obrotu. Kolo napędzające skrzynki rozdzielczej nasadzone jest bezpośrednio na kołnierz walu zębnika przekładni głównej środkowego mostu napędowego. Napędzane koło walcowe, zaklinowane na wale zdawczym skrzynki, poprzez zwykły wał napędowy przekazuje napęd na tylny most napędowy. Do okresowego włączania i wyłączania napędu tylnego mostu służy pośrednie koło walcowe, osadzone przesuwnie na nieruchomej ośce. Read the rest of this entry »

Comments Off on Rynek polski bardzo atrakcyjny dla motoryzacji

Posts Tagged ‘mercedes warszawa otomoto’

Rynek polski bardzo atrakcyjny dla motoryzacji

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Jeżeli wykorzystuje się pompę stanowiącą wyposażenie cysterny (ręczną lub napędzaną od silnika), ciecz płynie przez króciec ssący, pompę, trzy zawory trójdrożne i zawory dolne, albo wężem przez górny właz zbiornika. Pompa stacyjna może napełniać zbiornik cysterny przez górny właz lub od dołu, przez zawór wylotowy, zawór trójdrożny i zawory dolne. Opróżnianie cysterny może odbywać się: — wskutek wyciekania cieczy pod własnym ciężarem bez pomiaru wypływu — przez zawór dolny, zawór trójdrożny i zawór wylotowy, wskutek wyciekania cieczy pod własnym ciężarem, z ilościowym pomiarem wypływu — pržež zawory dolne, dwa zawory trójdrożne, filtr, licznik i kurek wylotowy, — za pomocą pompy, bez pomiaru wypływu — przez zawory dolne, zawór odcinający, trzy zawory trójdrożne i zawór wylotowy, — za pomocą pompy, z ilościowym pomiarem wypływu przez zawory dolne, zawór odcinający, pompę, dwa zawory trójdrożne, filtr, licznik i kurek wylotowy. Cysterna paliwa jest to najcześciej metalowy zbiornik osadzony na podwoziu samochodu ciężarowego, naczepy ciągnika siodłowego lub przyczepy samochodowej. Stałe wyposażenie każdej cysterny paliwa stanowią: układ dystrybucyjny(z pompą lub bez), przyrządy kontrolno-pomiarowe, osprzęt pomocniczy (țiltry, węże itd.) oraz grodki do zwalczania pożaru. Read the rest of this entry »

Comments Off on Rynek polski bardzo atrakcyjny dla motoryzacji

Posts Tagged ‘mercedes warszawa otomoto’

Rynek polski bardzo atrakcyjny dla motoryzacji

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Stosowanie pojazdów specjalizowanych do przewozu napojów (spirytusu, mleka, piwa, wody mineralnej itp.) lub ciekłych środków spożywczych (pulp owocowych, moszczu, oleju spożywczego itp.) jest celowe tylko wówczas, kiedy dostawy mają charakter stały i masowy. Zbiorniki takich pojazdów wykorzystuje się z reguły do transportu określonych rodzajów cieczy, co stanowi zasadniczą różnice w porownaniu z przewozem innych materiałów ciekłych (np. paliwa). Ponieważ cysterny do mleka nie można stosować do transportu np. piwa (lub odwrotnie), taka specjalizacja nadwozia powoduje, że zbiornik pojazdu staje sie właściwie trwałym opakowaniem określonego ładunku, Pojazdy specjalizowane do przewozu cieczy znajdują zwykle zastosowanie na trasach wytwórnia—hurtowe miejsca zbytu (np. Read the rest of this entry »

Comments Off on Rynek polski bardzo atrakcyjny dla motoryzacji

Posts Tagged ‘mercedes warszawa otomoto’

Rynek polski bardzo atrakcyjny dla motoryzacji

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Celowość przewozu luzem materiałów sypkich przy użyciu pojazdów specjalizowanych zależy w dużym stopniu od organizacji i szybkości przeładunków o czym z kolei decydują rozmaite własności transportowanych materiałów. Ładowanie sypkich substancji chemicznych lub środków spożywczych na ogół nie nastręcza specjalnych trudności, lecz ich rozładowywanie jest często dość kłopotliwe. Przeważnie przestrzeń ładunkową pojazdu specjalizowanego napełnia się lub opróżnia wykorzystując skłonność sypkiego ładunku do zsuwania się w dół pod własnym ciężarem. Jednak w praktyce daje się to zrealizować tylko w razie istnienia dostatecznie dużej różnicy poziomów, oraz pod warunkiem użycia odpowiedni ego urządzenia zasypowego, np. rury zasypowej o wystarczajaco dużym wolnym przelocie i pochylonej pod kątem większym niż kąt zsypu ładowanego materiału. Read the rest of this entry »

Comments Off on Rynek polski bardzo atrakcyjny dla motoryzacji

Posts Tagged ‘mercedes warszawa otomoto’

Rynek polski bardzo atrakcyjny dla motoryzacji

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Przenoszenie i magazynowanie wypełnionych worków lub innych opakowań jest kłopotliwe, a często nawet niebezpieczne, podczas gdy pełna mechanizacja załadunku i wyładunku materiałów sypkich przewożonych luzem nie nastręcza trudności. Wspomniane czynniki wyjaśniają powszechne dziś dążenie do składowania i przewożenia materiałów sypkich bez jakichkolwiek opakowań, czyli — luzem. Wymaga to jednak korzystania ze specjalnie urządzonych magazynów, tzw. silosów oraz posługiwania się pojazdami wyposażonymi w specjalne zbiorniki, zwane również przez analogię silosami. Pomimo dość poważnych nakładów inwestycyjnych, korzystanie z silosów do transportu i składowania luzem materiałów sypkich przynosi tym większe oszczędności, im większe są zadania przewozowe oraz im tańsze są transportowane materiały sypkie, czyli im wiekszy jest udział kosztów opakowań w detalicznej cenie materiału sypkiego. Read the rest of this entry »

Comments Off on Rynek polski bardzo atrakcyjny dla motoryzacji

Posts Tagged ‘mercedes warszawa otomoto’

Rynek polski bardzo atrakcyjny dla motoryzacji

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu materiałów niebezpiecznych dla otoczenia powinny spełniać wymagania określone w specjalnych przepisach szczegółowych. Pojazdy takie powinny mieć specjalne zawieszenia kół ze względu na konieczność zabezpieczenia ładunku przed wstrząsami, dodatkowe zabezpieczenia przed możliwością iskrzenia i powstawania krótkich spiec w instalacji elektrycznej, specjalne tłumiki, uniemożliwiające wydostawanie się wraz ze spalinami rozżarzonych czastek sadzy, lub inne urządzenia zabezpieczające. Zwykle przepisy takie ustalają jednocześnie sposób obchodzenia się z przewożonym materiałem podczas załadunku, transportu i wyładunku. Przykładowo — samochód-cysterna ALBION-OXLEY do przewozu stężonego kwasu siarkowego ma trójkomorowy zbiornik ze stali niskowęglowej o ściankach powleczonych obustronnie powłokami ochronnymi. Podczas opróżniania komory zbiornika kwas wycieka jedynie pod własnym ciężarem lub wskutek nadciśnienia wytwarzanego w jej wnętrzu przez sprężarkę (wysokość tłoczenia do m), Układ dystrybucyjny jest zaopatrzony w zawory bezpieczeństwa, które w razie jakiejkolwiek nieszczelności zamykają odpływ kwasu ze zbiornika. Read the rest of this entry »

Comments Off on Rynek polski bardzo atrakcyjny dla motoryzacji

Posts Tagged ‘mercedes warszawa otomoto’

Rynek polski bardzo atrakcyjny dla motoryzacji

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Ostatnio do przewozu cieczy stosuje się coraz częściej zbiorniki elastyczne z tworzyw sztucznych, stanowiące dodatkowe wyposażenie zwykłego samochodu ciężarowego. Zbiornik taki, o pojemności w zakresie 0,4, . . 22,7 ma po opróżnieniu z cieczy zwija sie lub składa, co pozwala na wykorzystanie skrzyni lub platformy do przewozu dowolnego ładunku, Obecnie produkowane już są zwijane pojemniki do przewozu niemal wszystkich cieczy technicznych, za wyjątkiem stężonych kwasów i silnych zasad. Tego rodzaju pojemniki mają przeważnie ścianki o grubości 3,5. Read the rest of this entry »

Comments Off on Rynek polski bardzo atrakcyjny dla motoryzacji

Posts Tagged ‘mercedes warszawa otomoto’

Rynek polski bardzo atrakcyjny dla motoryzacji

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Samochody, naczepy i przyczepy o nadwoziach-chlodniach stogowane sa do przewozu ładunków, które podczas transportu łatwo ulegają zepsuciu (np. mięso, drób, masło, jaja, miękkie owoce itp.). produkty takie w zasadzie najpierw ochładza się lub zamraża w lodowniach stałych, a nastepnie dopiero ładuje się do chłodni samochodowej. Transport produktów schłodzonych czy mrożonych stanowi więc jakby jeden z etapów ich magazynowania w stałej chłodni lub lodowni. Nadwozie-chłodnia, osadzone na ramie zwykłego samochodu ciężarowego, naczepy lub przyczepy, albo skonstruowane jako samoniosące, jest to szczelnie zamykany furgon izolowany cieplnie od otoczenia. Read the rest of this entry »

Comments Off on Rynek polski bardzo atrakcyjny dla motoryzacji

« Previous Entries