Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Posts Tagged ‘krotoski cichy szczecin’

Krzyżak wraz z satelitami

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Krzyżak wraz z satelitami rozdziela napęd przez tylne koło koronowe na zębnik przekładni głównej środkowego mostu napędowego, a przez przednie koło koronowe i wał pośredni — na tylny most napędowy. Do okresowego blokowania międzyosiowego mechanizmu różnicowego służy sprzęgło wielotarczowe, włączane i wyłączane przez poosiowe przesuwanie wału pośredniego, przy użyciu urządzenia ryglującego i siłownika pneumatycznego. Zastosowanie w środkowym moście napędowym podwójnej przekładni głównej o walcowej przekładni daje na ogół wiele swobody w wyborze miejsca wbudowania międzyosiowego mechanizmu różnicowego. Jeżeli samochód jest wyposażony w dwa silniki napędowe, do równoległego przekazywania napędu na most napędowy stosuje się często kumulującą przekładnie stożkową, złożoną z dwóch napędzających kół stożkowych i zazębionego z nimi napędzanego koła stożkowego, osadzonego na wale zdawczym. Tego rodzaju przekładnię kumulującą wyposaża się zwykle w sprzęgła kłowe, które pozwalają na okresowe odłączanie jednego lub drugiego silnika w sprzyjających warunkach . Read the rest of this entry »

Comments Off on Krzyżak wraz z satelitami

Posts Tagged ‘krotoski cichy szczecin’

Krzyżak wraz z satelitami

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Niekiedy urządzenie wyładowcze pojazdu można wykorzystywać również i do jego załadowywania. Pojazd samowyładowczy różni się od zwykłego pojazdu samochodowego podobnego przeznaczenia jedynie zastosowaniem
Odrębna grupę pojazdów do transportu żywych zwierząt stanowią samochody do przewozu cennych pojedynczych okazów — np. koni wyścigowych, okazów zwierząt na wystawy itp. Pojazdy takie cechuje dość kosztowne wyposażenie, zapewniające zwierzętom wygodne warunki jazdy. odpowiedniego urządzenia do szybkiego opróżniania skrzyni ładunkowej lub pojemnika. Read the rest of this entry »

Comments Off on Krzyżak wraz z satelitami

Posts Tagged ‘krotoski cichy szczecin’

Krzyżak wraz z satelitami

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Sposób stosowania różnych pochyleń skarp zewnętrznych rowów trapezowych. Stosowanie tych rowów pozwala na zachowanie w przybliżeniu w każdym przypadku tej samej szerokości pasa gruntu zajmowanego przez drogę. Zasadę powyższą stosuje się do dróg klasy technicznej II i III. Do klas IV i V skarpy zewnętrzne stosuje się w każdym przypadku o pochyleniu 1 : 1,5. W niektórych przypadkach zamiast rowów stosuje się ścieki przy drogach, a mianowicie: a) jeżeli brak jest miejsca na umieszczenie normalnego rowu, a grunt pozwala na płytki ściek b) w terenach górskich dla dróg o przekrojach odcinkowych w takim przypadku brukowany ściek jest naturalnym poszerzeniem nawierzchni drogi. Read the rest of this entry »

Comments Off on Krzyżak wraz z satelitami

Posts Tagged ‘krotoski cichy szczecin’

Krzyżak wraz z satelitami

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

zmniejszenie wzniesienia odbywa się kosztem zwiększenia robót długość trasy praktycznie nie zmienia. Obserwacje w terenie i przeprowadzone obliczenia teoretyczne wykazały, że w przypadku pierwszym czas przebiegu samochodu zmienia się nieznacznie (setne lub co najwyżej dziesiętne godziny na 100 km). Jeżeli układ pochyleń niwelety pozwala na krótkich odcinkach na pokonanie wzniesień a rozpędem zwiększenie czasu przeszłych trasa jest znacznie dłuższa i czas przebiegu wzrasta. Przy wzniesieniach większych jest wymagane stosowanie II biegu. W ten sposób można stwierdzić, że dla przypadku pierwszego czas przebiegu samochodu nie jest kryterium decydującym, natomiast w przypadku drugim ze względów ekonomicznych należy stosować pochylenia niwelety w podanych wyżej granicach. Read the rest of this entry »

Comments Off on Krzyżak wraz z satelitami

Posts Tagged ‘krotoski cichy szczecin’

Krzyżak wraz z satelitami

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Zwykle są to silosy tymczasowe przenośne o konstrukcji stalowej lub drewnianej. Każdy silos przenośny składa się z następujących podstawowych elementów: 1) ramy tworzącej konstrukcję nośną, 2) komór silosa. 3) urządzenia do ładowania środków transportowych, 4) dozatorów wagowych. W konstrukcjach stalowych silosów rama wykonana jest ze stali łączonej na śruby. Rama może być osadzona na fundamencie betonowym, w którym zamocowany jest odpowiedni kształtownik z otworami odpowiadającymi otworom slupów ramy, bądź też słupy są zakończone kołami umożliwiającymi przejazd silosów. Read the rest of this entry »

Comments Off on Krzyżak wraz z satelitami

Next Entries »