Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Posts Tagged ‘getin poleasingowe’

Samochody-cysterny

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Niektóre ciecze wymagają utrzymywania ich w podwyższonych temperaturach podczas transportu (np. czekolada w stanie ciekłym). Inne ciecze, gęstniejące w umiarkowanych temperaturach otoczenia (np. tłuszcze spożywcze), trzeba podgrzewać w celu ułatwienia ich wyciekania ze zbiorników. Do przewozu tego rodzaju cieczy używa sie samochodów-cystern o zbiornikach izolowanych cieplnie, w których ściankach zainstalowane są grzejniki elektryczne, zasilane z reguły prądem stałym — z instalacji elektrycznej pojazdu (podczas jazdy) lub z zespołu prądotwórczego (w okresie długiego postoju).
Transport piwa, wina lub innych napojów jest również dość kłopotliwy. Read the rest of this entry »

Comments Off on Samochody-cysterny

Posts Tagged ‘getin poleasingowe’

Samochody-cysterny

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Z uwagi na sposób mechanizacji przeładunku, wśród pojazdów samochodowych, wyposażonych w urządzenia wyładowcze lub załadowcze, rozróżnia się ogólnie następujące odmiany podstawowe: — samowyładowczy, przechylny; skrzynia ładunkowa jest przechylana przez podnośnik, samowyładowczy, podnosząco-przechylny; skrzynia ładunkowa jest podnoszona do góry przed przechyleniem, samowyładowczy, zsypowy; skrzynia ładunkowa jest opróżniana przez otwieranie zsypu w dnie, — samozaładowczy, pojemnikowy; ładunek mieści się w pojemniku wymienianym przy użyciu podnośnika, — samozaładowczy, zbiornikowy; cysterna lub zbiornik jest napełniany lub opróżniany przy użyciu pompy urządzenia pneumatycznego itp., — samozaładowczy, dźwignikowy; wyposażony w żuraw lub inny dźwignik. Ze względu na przeznaczenie i zakres zastosowania, współczesne pojazdy wyposażone w urządzenia załadowcze lub wyładowcze dzieli się zwykle na następujące rodzaje: wywrotki uniwersalne, czyli pojazdy o przechylanych pomieszczeniach ładunkowych, budowane na podwoziach szosowych samochodów ciężarowych, naczep lub przyczep, wywrotki budowlane lub inaczej dumpery, czyli pojazdy o przechylanych skrzyniach ładunkowych, budowane jako specjalne lub na podwoziach pojazdów terenowych, — specjalne pojazdy samowyładowcze, budowane przeważnie jako pojazdy specjalistyczne, — pojazdy samozaladowcze, budowane jako pojazdy specjalistyczne lub zwykłe, wyposażone w urządzenia zapewniające pełną lub częściową mechanizację załadunków.
Częściowa mechanizacja przeładunku. Niekiedy pojazd samochodowy wyposaża się w urządzenie podnośnikowe, które jedynie ułatwia załadowywanie lub wyładowywanie przewożonego ładunku. Najczęściej tego rodzaju urządzenie podnośnikowe służy albo do uniesienia lub opuszczenia skrzyni ładunkowej do poziomu miejsca załadunku lub wyładunku, albo wydatnie zmniejsza opory pokonywane podczas przemieszczania ładunku. Wywrotnica jest to urządzenie stacyjne do szybkiego rozładunku zwykłych samochodów ciężarowych, naczep lub przyczep. Read the rest of this entry »

Comments Off on Samochody-cysterny

Posts Tagged ‘getin poleasingowe’

Samochody-cysterny

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

POCHYLENIA NIWELETY DROGI . Pochylenia podłużne trasy drogowej zależą od wielu czynników. Z punktu widzenia ruchu samochodowego najbardziej jest wskazana droga o niwelecie w poziomie. Warunki dobrego odwodnienia drogi i warunki terenu wymagają jednak stosowania niwelety pochylonej. Pochylenia niwelety zależą przede wszystkim od przeznaczenia drogi i są zwykle określone w odpowiednich przepisach technicznych dla warunków polskich pochylenia takie w zależności od terenu określa normatyw resortowy. Read the rest of this entry »

Comments Off on Samochody-cysterny

Posts Tagged ‘getin poleasingowe’

Samochody-cysterny

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Dostosowanie pochyleń podłużnych niwelety do pochyleń terenu nie obowiązuje w wykopach, gdzie stosowanie niwelety poziomej nie jest dopuszczalne ze względu na dobre odprowadzenie wody z wykopu (przesychanie wykopów). Najmniejsze pochylenie niwelety w wykopach wynosi 0,005. Pochylenie niwelety drogi ma wpływ na kształtowanie się wskaźników eksploatacyjnych drogi, a mianowicie na: a) szybkość ruchu,. b) ładowność pojazdów, c) zużycie materiałów pędnych. Należy stwierdzić, że na wskaźniki te wpływ istotny mają pochylenia niwelety ponad 0,03 mniejsze pochylenia na ruch samochodowy wpływu praktycznie nie mają. Read the rest of this entry »

Comments Off on Samochody-cysterny

Posts Tagged ‘getin poleasingowe’

Samochody-cysterny

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Ładowarka ze spiralnym podajnikiem. Ładowarka służy do ładowania na środki transportowe materiałów sypkich (piasku; żwiru, tłucznia) pobieranych z hałd lub urabianych ze złóż kopalni. Ładowarki rurowe. Ładowarka rurowa zmontowana na ciągniku o podwoziu gąsienicowym, składa się z długiej rury stalowej, zakończonej obrotową głowicą kulistą z szeregiem kubełków. Wewnątrz rury mieści się przenośnik taśmowy. Read the rest of this entry »

Comments Off on Samochody-cysterny

Next Entries »