Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Posts Tagged ‘getin poleasingowe’

Stosowanie pojazdów specjalizowanych do przewozu napojów

Posted in Uncategorized  by admin
December 16th, 2018

Stosowanie pojazdów specjalizowanych do przewozu napojów (spirytusu, mleka, piwa, wody mineralnej itp.) lub ciekłych środków spożywczych (pulp owocowych, moszczu, oleju spożywczego itp.) jest celowe tylko wówczas, kiedy dostawy mają charakter stały i masowy. Zbiorniki takich pojazdów wykorzystuje się z reguły do transportu określonych rodzajów cieczy, co stanowi zasadniczą różnice w porownaniu z przewozem innych materiałów ciekłych (np. paliwa). Ponieważ cysterny do mleka nie można stosować do transportu np. piwa (lub odwrotnie), taka specjalizacja nadwozia powoduje, że zbiornik pojazdu staje sie właściwie trwałym opakowaniem określonego ładunku, Pojazdy specjalizowane do przewozu cieczy znajdują zwykle zastosowanie na trasach wytwórnia—hurtowe miejsca zbytu (np. Read the rest of this entry »

Comments Off on Stosowanie pojazdów specjalizowanych do przewozu napojów

Posts Tagged ‘getin poleasingowe’

Stosowanie pojazdów specjalizowanych do przewozu napojów

Posted in Uncategorized  by admin
December 16th, 2018

Celowość przewozu luzem materiałów sypkich przy użyciu pojazdów specjalizowanych zależy w dużym stopniu od organizacji i szybkości przeładunków o czym z kolei decydują rozmaite własności transportowanych materiałów. Ładowanie sypkich substancji chemicznych lub środków spożywczych na ogół nie nastręcza specjalnych trudności, lecz ich rozładowywanie jest często dość kłopotliwe. Przeważnie przestrzeń ładunkową pojazdu specjalizowanego napełnia się lub opróżnia wykorzystując skłonność sypkiego ładunku do zsuwania się w dół pod własnym ciężarem. Jednak w praktyce daje się to zrealizować tylko w razie istnienia dostatecznie dużej różnicy poziomów, oraz pod warunkiem użycia odpowiedni ego urządzenia zasypowego, np. rury zasypowej o wystarczajaco dużym wolnym przelocie i pochylonej pod kątem większym niż kąt zsypu ładowanego materiału. Read the rest of this entry »

Comments Off on Stosowanie pojazdów specjalizowanych do przewozu napojów

Posts Tagged ‘getin poleasingowe’

Stosowanie pojazdów specjalizowanych do przewozu napojów

Posted in Uncategorized  by admin
December 16th, 2018

Przenoszenie i magazynowanie wypełnionych worków lub innych opakowań jest kłopotliwe, a często nawet niebezpieczne, podczas gdy pełna mechanizacja załadunku i wyładunku materiałów sypkich przewożonych luzem nie nastręcza trudności. Wspomniane czynniki wyjaśniają powszechne dziś dążenie do składowania i przewożenia materiałów sypkich bez jakichkolwiek opakowań, czyli — luzem. Wymaga to jednak korzystania ze specjalnie urządzonych magazynów, tzw. silosów oraz posługiwania się pojazdami wyposażonymi w specjalne zbiorniki, zwane również przez analogię silosami. Pomimo dość poważnych nakładów inwestycyjnych, korzystanie z silosów do transportu i składowania luzem materiałów sypkich przynosi tym większe oszczędności, im większe są zadania przewozowe oraz im tańsze są transportowane materiały sypkie, czyli im wiekszy jest udział kosztów opakowań w detalicznej cenie materiału sypkiego. Read the rest of this entry »

Comments Off on Stosowanie pojazdów specjalizowanych do przewozu napojów

Posts Tagged ‘getin poleasingowe’

Stosowanie pojazdów specjalizowanych do przewozu napojów

Posted in Uncategorized  by admin
December 16th, 2018

Pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu materiałów niebezpiecznych dla otoczenia powinny spełniać wymagania określone w specjalnych przepisach szczegółowych. Pojazdy takie powinny mieć specjalne zawieszenia kół ze względu na konieczność zabezpieczenia ładunku przed wstrząsami, dodatkowe zabezpieczenia przed możliwością iskrzenia i powstawania krótkich spiec w instalacji elektrycznej, specjalne tłumiki, uniemożliwiające wydostawanie się wraz ze spalinami rozżarzonych czastek sadzy, lub inne urządzenia zabezpieczające. Zwykle przepisy takie ustalają jednocześnie sposób obchodzenia się z przewożonym materiałem podczas załadunku, transportu i wyładunku. Przykładowo — samochód-cysterna ALBION-OXLEY do przewozu stężonego kwasu siarkowego ma trójkomorowy zbiornik ze stali niskowęglowej o ściankach powleczonych obustronnie powłokami ochronnymi. Podczas opróżniania komory zbiornika kwas wycieka jedynie pod własnym ciężarem lub wskutek nadciśnienia wytwarzanego w jej wnętrzu przez sprężarkę (wysokość tłoczenia do m), Układ dystrybucyjny jest zaopatrzony w zawory bezpieczeństwa, które w razie jakiejkolwiek nieszczelności zamykają odpływ kwasu ze zbiornika. Read the rest of this entry »

Comments Off on Stosowanie pojazdów specjalizowanych do przewozu napojów

« Previous Entries Next Entries »