Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Posts Tagged ‘Części do wózków widłowych’

Zwykle sa to silosy tymczasowe przenosne o konstrukcji stalowej lub drewnianej

Posted in Uncategorized  by admin
January 29th, 2018

Zwykle są to silosy tymczasowe przenośne o konstrukcji stalowej lub drewnianej. Każdy silos przenośny składa się z następujących podstawowych elementów: 1) ramy tworzącej konstrukcję nośną, 2) komór silosa. 3) urządzenia do ładowania środków transportowych, 4) dozatorów wagowych. W konstrukcjach stalowych silosów rama wykonana jest ze stali łączonej na śruby. Rama może być osadzona na fundamencie betonowym, w którym zamocowany jest odpowiedni kształtownik z otworami odpowiadającymi otworom slupów ramy, bądź też słupy są zakończone kołami umożliwiającymi przejazd silosów. Górna część ramy jest oparciem dla komory.Komora wykonana jest z blachy stalowej odpornej na ścieranie i łączonej z ramą za pomocą śrub. Wysokość komór dostosowana jest do założonej pojemności i możliwości załadowania materiałami. W dolnej części komora ma otwór zsypowy (upust) do rozładowania komory z materiału i wprowadzenia go bezpośrednio na środki transportowe albo do dozatora wagowego. Jeśli komora podzielona jest na części dla poszczególnych frakcji lub dla różnych rodzajów materiałów, to każda część musi mieć oddzielny otwór zsypowy. Otwory zsypowe muszą być zaopatrzone w zamknięcia, zwane zaworami, umożliwiające regulowanie szybkości ładowania i natychmiastowe zamykanie otworu. W celu usprawnienia obsługi zawory te powinny być małych wymiarów, niezbyt ciężkie, szczelne oraz łatwe do regulacji. [hasła pokrewne: mechanika samochodowa, Części do wózków widłowych, Transport kontenerów ]

Comments Off on Zwykle sa to silosy tymczasowe przenosne o konstrukcji stalowej lub drewnianej

Posts Tagged ‘Części do wózków widłowych’

Zwykle sa to silosy tymczasowe przenosne o konstrukcji stalowej lub drewnianej

Posted in Uncategorized  by admin
January 29th, 2018

Urządzenia elektryczne użytkowane na budowach są przeważnie zasilane przez specjalne przewoźne agregaty elektryczne budowane jako zespoly prądotwórcze (agregaty — silniki spalinowe i prądnice) na przyczepach dwuosiowych lub jednoosiowych. agregaty pradu stałego i prądu zmiennego, a z uwagi na przeznaczenie agregaty oświetleniowe (prądu jednofazowego) oraz siłowe (prądu trójfazowego). Odrębną grupę stanowia przewoźne tzw. spawarki elektryczne, czyli niskonapięciowe agregaty prądu stałego. Sprężarka. Podczas robót mostowych zużywa się znaczne ilości sprężonego powietrza dostarczanego z reguły przez stacyjne lub przewoźne sprężarki, przeważnie w postaci agregatów z własnymi silnikami spalinowymi lub elektrycznymi. Przed uruchomieniem spreżarkę taką ustawia sie z reguły na odpowiednim podłożu i podpiera ramę, zwykle za pomocą odchylanych wsporników stanowiących osprzęt sprężarki. Duża sprężarkę dwustopniowa wyposaża się często w układ chłodzenia międzystopniowego sprężanego powietrza (co zwiększa jej wydajność). Na wzmiankę zasługuje agregat ORENSTEI N-KOPPEL UK-I, który dzięki zastosowaniu odpowiedniego osprzętu może pracować jak ciągnik, sprężarka, spawarka lub prądnica. Dodatkowe wyposażenie stanowi wyciągarka linowa o uciągu 3 ton. Silnik wysokoprężny czterosuwowy, czterocylindrowy, widlasty, o mocy 45 KM przy 1500 obr/min (jako sprężarka o mocy 32 KM w zakresie 650. 1500 obr/min). Wydajność sprężarki 3,2 m2/min przy 1500 Obr/min. Ciśnienie tłoczenia 5 . . . 6 kG/cm 2 . Jako prądnica oświetleniowa o mocy 7,5 kW agregat wytwarza prad stały o napięciu 60. . .65 v (75 lamp po 100 W). [więcej w: Firma kurierska Warszawa, Części do wózków widłowych, transport medyczny ]

Comments Off on Zwykle sa to silosy tymczasowe przenosne o konstrukcji stalowej lub drewnianej

« Previous Entries