Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Polskie normatywy projektowania dróg przewiduja stosowanie najmniejszego pochylenia podluznego niwelety drogi 0,002

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Polskie normatywy projektowania dróg przewidują stosowanie najmniejszego pochylenia podłużnego niwelety drogi 0,002. Odcinki poziome niwelety w zasadzie nie powinny być stosowane są one dopuszczalne tylko jako odcinki krótkie (poniżej 100 m) . Odcinki poziome dłuższe niż 100 m są dopuszczalne wyjątkowo na groblach drogowych, w terenie bagnistym lub zalewowym, również w terenie wybitnie płaskim, na gruncie piaszczystym. Gdy pochylenia największe dopuszczalne stosuje się na długości ponad 500 m, wówczas stosuje się spoczniki, tj. odcinki trasy o pochyleniu 0,01 lub co najwyżej równym połowie pochylenia zastosowanego na spadku, przy czym długość spocznika powinna być równa co najmniej 50 m. Urządzenia takie stosuje się raczej do dróg podrzędnych (IV i V klasy technicznej) ze względu na przewagę ruchu konnego, dla którego dłuższe największe dopuszczalne pochylenia są uciążliwe. Ruch samochodowy dobrze wytrzymuje (w odpowiednich warunkach drogowy ch) pochylenia do 0,10. Przy odpowiednim założeniu wykorzystania trasy drogowej do ruchu samochodowego pochylenia największe dopuszczalne dla tego ruchu określimy z charakterystyki dynamicznej samochodu. Ze względu na zdolność przewozową drogi takich pochyleń nie należy przekraczać. Dla dróg gruntowych najmniejsze dopuszczalne pochylenie podłużne stosuje się w granicach 0,005 – 0,01, pochylenia te można zmniejszyć do 0,002, a nawet do zera w gruntach przepuszczalnych. [podobne: mercedes warszawa otomoto, vin rozkodowanie, otomoto autobusy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: mercedes warszawa otomoto otomoto autobusy vin rozkodowanie