Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu materiałów niebezpiecznych

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu materiałów niebezpiecznych dla otoczenia powinny spełniać wymagania określone w specjalnych przepisach szczegółowych. Pojazdy takie powinny mieć specjalne zawieszenia kół ze względu na konieczność zabezpieczenia ładunku przed wstrząsami, dodatkowe zabezpieczenia przed możliwością iskrzenia i powstawania krótkich spiec w instalacji elektrycznej, specjalne tłumiki, uniemożliwiające wydostawanie się wraz ze spalinami rozżarzonych czastek sadzy, lub inne urządzenia zabezpieczające. Zwykle przepisy takie ustalają jednocześnie sposób obchodzenia się z przewożonym materiałem podczas załadunku, transportu i wyładunku. Przykładowo — samochód-cysterna ALBION-OXLEY do przewozu stężonego kwasu siarkowego ma trójkomorowy zbiornik ze stali niskowęglowej o ściankach powleczonych obustronnie powłokami ochronnymi. Podczas opróżniania komory zbiornika kwas wycieka jedynie pod własnym ciężarem lub wskutek nadciśnienia wytwarzanego w jej wnętrzu przez sprężarkę (wysokość tłoczenia do m), Układ dystrybucyjny jest zaopatrzony w zawory bezpieczeństwa, które w razie jakiejkolwiek nieszczelności zamykają odpływ kwasu ze zbiornika. Przewóz luzem sypkich materiałów wymagających opakowania z uwagi na małą trwałość jest przy użyciu pojazdów specjalizowanych celowy i dość opłacalny. Dotyczy to nawet zwykłych samochodów ciężarowych, naczep lub przyczep wyposażonych w dość prymitywne zbiorniki lub pojemniki. Klasyczne do niedawna metody przewożenia nietrwałych materiałów sypkich w workach lub w innych opakowaniach stają się dziś zupełnie nieopłacalne z następujących powodów: — znaczne zużycie worków lub innych opakowań, których koszt jest przeważnie dość wysoki w stosunku do wartości ładunku; np. koszt papierowych worków do cementu sięga wartości samego cementu, worki, szczególnie papierowe, łatwo pękają; wskutek tego straty wynikające z ubytków przewożonych materiałów są dość znaczne, worki lub inne opakowania wypełnione materiałami nietrwałymi, wymagają zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi; stwarza to konieczność organizowania należycie przygotowanych składów przejściowych, co znacznie podwyższa koszty transportu i magazynowania, higiena pracy; [podobne: getin poleasingowe, mercedes warszawa otomoto, vin rozkodowanie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: getin poleasingowe mercedes warszawa otomoto vin rozkodowanie