Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

POCHYLENIA NIWELETY DROGI

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

POCHYLENIA NIWELETY DROGI . Pochylenia podłużne trasy drogowej zależą od wielu czynników. Z punktu widzenia ruchu samochodowego najbardziej jest wskazana droga o niwelecie w poziomie. Warunki dobrego odwodnienia drogi i warunki terenu wymagają jednak stosowania niwelety pochylonej. Pochylenia niwelety zależą przede wszystkim od przeznaczenia drogi i są zwykle określone w odpowiednich przepisach technicznych dla warunków polskich pochylenia takie w zależności od terenu określa normatyw resortowy. Dla terenu płaskiego odpływ wody powierzchniowej po terenie jest utrudniony, w okresach deszczowych woda zatrzymuje się na powierzchni terenu lub też nadmiernie nawilgaca grunt. Jeżeli w takim terenie zaprojektujemy niweletę drogi równolegle do terenu i przy niewielkim podniesieniu ponad teren, woda zatrzymana na terenie lub też pod powierzchnią ziemi może działać szkodliwie na stateczność nasypu drogowego i nawierzchni drogowej. Ze względu na wymagania dobrego od wodnienia zarówno pochylenia poprzeczne, jak i podłużne drogi projektuje się jako najmniejsze pochylenie dozwolone. [patrz też: krotoski cichy szczecin otomoto, samochody poleasingowe polska, getin poleasingowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: getin poleasingowe krotoski cichy szczecin otomoto samochody poleasingowe polska