Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Zwykle sa to silosy tymczasowe przenosne o konstrukcji stalowej lub drewnianej

Posted in Uncategorized  by admin
January 29th, 2018

Zwykle są to silosy tymczasowe przenośne o konstrukcji stalowej lub drewnianej. Każdy silos przenośny składa się z następujących podstawowych elementów: 1) ramy tworzącej konstrukcję nośną, 2) komór silosa. 3) urządzenia do ładowania środków transportowych, 4) dozatorów wagowych. W konstrukcjach stalowych silosów rama wykonana jest ze stali łączonej na śruby. Rama może być osadzona na fundamencie betonowym, w którym zamocowany jest odpowiedni kształtownik z otworami odpowiadającymi otworom slupów ramy, bądź też słupy są zakończone kołami umożliwiającymi przejazd silosów. Górna część ramy jest oparciem dla komory.Komora wykonana jest z blachy stalowej odpornej na ścieranie i łączonej z ramą za pomocą śrub. Wysokość komór dostosowana jest do założonej pojemności i możliwości załadowania materiałami. W dolnej części komora ma otwór zsypowy (upust) do rozładowania komory z materiału i wprowadzenia go bezpośrednio na środki transportowe albo do dozatora wagowego. Jeśli komora podzielona jest na części dla poszczególnych frakcji lub dla różnych rodzajów materiałów, to każda część musi mieć oddzielny otwór zsypowy. Otwory zsypowe muszą być zaopatrzone w zamknięcia, zwane zaworami, umożliwiające regulowanie szybkości ładowania i natychmiastowe zamykanie otworu. W celu usprawnienia obsługi zawory te powinny być małych wymiarów, niezbyt ciężkie, szczelne oraz łatwe do regulacji. [hasła pokrewne: mechanika samochodowa, Części do wózków widłowych, Transport kontenerów ]

Comments Off on Zwykle sa to silosy tymczasowe przenosne o konstrukcji stalowej lub drewnianej

Powierzchnia przekroju prostokatnego otworu zsypowego dla tej samej zdolnosci przepustowej, co i przekroju kwadratowego i okraglego musi byc wieksza

Posted in Uncategorized  by admin
January 28th, 2018

Powierzchnia przekroju prostokątnego otworu zsypowego dla tej samej zdolności przepustowej, co i przekroju kwadratowego i okrągłego musi być większa. Pojemność komór silosów jest różna i zależy: 1) od pojemności środków transportowych i częstotliwości ich podstawiania, 2) wzajemnego stosunku czasu pracy transportu i zakładów produkcyjnych, 3) wydajności środków transportowych, Z uwagi na zabezpieczenie ciągłości pracy zakładu produkcyjnego, pojemność silosów przyjmuje się np. w kamieniołomach na półzmianową produkcję, na bazach materiałowych przy wydajnych ładowarkach i regularnym transporcie na 1 -s- 2- godzinną wydajność środków transportowych. Pojemność silosów w każdym indywidualnym przypadku należy przeanalizować i ustalić. Im większa pojemność silosów, tym większa gwarancja regularności transportu, ale też większe koszty urządzenia. W budownictwie drogowym silosy mają zastosowanie: a) na dużych bazach materiałowych, b) na bazach materiałowych przy budowie nawierzchni betonowych (w tym przypadku silos jednocześnie z dozatorem), c) w przydrożnych kopalniach materiałów drogowych, d) w zespołach maszyn do produkcji bitumicznych mas nawierzchniowych, [podobne: cargo transport, Warsztat samochodowy kraków, Transport Warszawa ]

Comments Off on Powierzchnia przekroju prostokatnego otworu zsypowego dla tej samej zdolnosci przepustowej, co i przekroju kwadratowego i okraglego musi byc wieksza

« Previous Entries Next Entries »