Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Sekunda i stopień temperatury skali stustopniowej

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Oprócz metra i kilograma w układzie metrycznym są stosowane jeszcze dwie podstawowe jednostki sekunda i stopień temperatury skali stustopniowej. Sekunda. Podstawowa jednostka czasu we wszystkich systemach miar jest sekunda. Sekunda jest oparta wzorzec naturalny, którym jest układ Słońce — Ziemia, a określenie jednostki czasu opiera się o pozorny ruch Słońca względem Ziemi. Według definicji przyjętej do roku 1954 sekunda stanowiła część średniej doby słonecznej. Obecnie na 86 400 podstawie uchwały X Międzynarodowej Generalnej Konferencji Miar w 1954 r. obowiązuje następująca definicja sekundy: „Sekunda stanowi część roku zwrotnikowego w epoce 1900,0”. Sekunda jest jednostka miary w systemie metrycznym, do której nie stosuje się zasady 10-krotnych wielokrotności przy tworzeniu jednostek wtórnych bezpośrednich. Stopień temperatury. Podstawową jednostką temperatury we wszystkich praktycznie stosowanych układach miar systemu metrycznego jest stopień skali stustopniowej (stopień Celsjusza lub stopień Kelvina). Definicja stopnia skali stustopniowej brzmi: „Stopień skali stustopniowej jest to taka wartość zmiany temperatury, która powoduje setną część przyrostu ciśnienia, jakiego doznałaby dowolna masa gazu doskonałego, gdyby przy stałej objętości temperatura gazu zmieniła się Od temperatury topnienia lodu (O oc) do temperatury wrzenia wody (100 oc) zgodnie z tym, jak te dwie temperatury zostały określone przez Generalną Konferencję Miar (w latach 1889 i 1913). Z tych podstawowych wielkości wyprowadza się wszystkie inne jednostki miar. Tworzenie nazw jednostek wtórnych. Przy tworzeniu 10-krotnych wielokrotności jednostek wtórnych stosuje się następujące nazwy przedrostków Przedrostki te mogą byt stosowane tylko łącznie z nazwą jednostki miary. Wyjątek stanowi jedynie nazwa mikron stosowana zamiast nazwy mikrometr oraz skrót tej jed- nostki zamiast gm. [patrz też: otomoto autobusy, samochody poleasingowe polska, komis słupsk ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: komis słupsk otomoto autobusy samochody poleasingowe polska