Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Nowe trendy w branży motoryzacyjne oraz ich skutki na rynku polskim

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Jak wynika z raportów światowy rynek motoryzacyjny ma przed sobą cztery strategiczne wyzwania. Musi się borykać z problemami:: wykorzystania szans rozwoju rynków wschodzących, sprostania restrykcji związanych z ochroną środowiska, rosnącymi potrzebami konsumentów oraz ciągłym wzrostem urbanistyki. Pierwszym wyzwaniem rynku polskiego jest utrzymanie wzrostu mimo turbulencji na największych eksportowych rynkach, a także zwiększenie udziału badaniach nad nowymi technologiami motoryzacyjnymi. Z raportu KPMG wynika, że największym wyzwaniem rozwojowym branży motoryzacyjnej na przestrzeni przyszłych 10-15 lat jest wykorzystanie potencjału rynków wschodzących, czyli krajów rozwijających się.  86% respondentów będących przedstawicielami sektora motoryzacyjnego uważa rozwój na rynkach wschodzących za kluczowy element strategii gospodarki motoryzacyjnej. Jeżeli chodzi o rynek polski niepokojąca jest prognoza, która dotyczy ważnego rynku zbytu dla naszej produkcji, czyli Włoch, w których zapowiadają się poważne i długotrwałe trudności z popytem. Podobna sytuacja przewidywana jest też dla Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii, których rynki stanowią dla Polski ważną bazę eksportową. Optymistycznym akcentem jest dobra prognoza dla gospodarki motoryzacyjnej Niemiec, które są dla nas drugim pod względem zbytu rynkiem. Według analityków popyt będzie rósł też ze strony Czech. Jak wynika z badań, firmy z krajów BRIC chcą koncentrować się na ekspansji międzynarodowej, ich naturalnym celem jest Europa Zachodnia, na rynkach, której mogą mieć bardzo konkurencyjne ceny. Zdaniem 70% respondentów ze światowej branży motoryzacyjnej najdogodniejszym miejscem, z którego prowadzić można tą ekspansję jest Europa Środkowo-Wschodnia. To otwiera nowe możliwości inwestycji dla naszego kraju. Wyniki badań ukazują również, że technologia silników spalinowych jest wciąż dominującą dla większości producentów motoryzacyjnych, jednak już, co piąty producent inwestuje w badania badawczo-rozwojowych nad alternatywnymi systemami napędów. Fleksyjność polskich fabryk, chęć douczania i przekwalifikowania i tak stosunkowo taniej siły roboczej w naszym kraju może także odnieść sukces, bo jak wykazały raporty światowe przedsiębiorcy branży motoryzacyjnej bardzo chętnie inwestują w tą dziedzinę polskiej gospodarki. [patrz też: wydział komunikacji kępno godziny otwarcia, bmw inchcape otomoto, getin bank poleasingowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: bmw inchcape otomoto getin bank poleasingowe wydział komunikacji kępno godziny otwarcia