Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Nazwy jednostek miar systemu metrycznego

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Nazwy jednostek miar systemu metrycznego i ich skróty są międzynarodowe, aczkolwiek ich wymowa i pisownia mogą się nieco różnić w poszczególnych krajach, zależnie od ducha języka i zasad pisowni, Niektóre kraje stosują własne nazwy jednostek miar systemu metrycznego (np. w Holandii metr nosi nazwę elle, litr dla ciał sypkich kop, a dla cieczy — kan itp., W Grecji metr — piki, gram dramma itp.). Pisownia symboli jednostek miar. Według PN i przepisów Głównego Urzędu Miar wszelkie symbole (skróty) jednostek miar systemu metrycznego pisze się bez kropki na końcu. D. I. 3. Angielski i amerykański układy jednostek miar Angielski i amerykański układy jednostek miar używane są w Wielkiej Brytanii i jej Dominiach oraz w USA. Poza tym jednostki miar układu angielskiego są używane W niektórych krajach (np. w Brazylii, Birmie, Egipcie, Ekwadorze itd.) równolegle do obowiązującego w nich systemu metrycznego. W Wielkiej Brytanii i jej Dominiach oraz w USA dopuszczony jest do legalnego użytku również system metryczny, którego jednostki miar są stosowane jedynie w niewielu dziedzinach, głównie w elektrotechnice i nowszych dziedzinach nauk. Angielski i amerykański układy jednostek miar są bardzo do siebie podobne, lecz nie są identyczne. Podobieństwo polega na sposobie tworzenia poszczególnych jednostek i ich nazw. Natomiast niektóre z tych jednostek, mimo jednakowych nazw, różnią sie znacznie pod względem wartości (patrz dalsze punkty, w których podano wartości jednostek). Angielski układ jednostek miar, zwany inaczej imperialnym systemem jednostek (Imperial system of units), przyjmuje jako jednostki podstawowe: jard (Imp. yard), funt angielski masy (pound avoirdupois) i sekunde (second). Imperial yard jest podstawową jednostką długości. Jest to odległość mierzona w temperaturze 62 OF między dwiema kresami naciętymi na złotych wpustkach, umieszczonych na spiżowym wzorcu-prototypie (tzw. Imperial Standard Yard), przechowywanym w gmachu Parlamentu w Londynie. Według ostatnich porównań jarda z metrem (1934 r.) [patrz też: otomoto autobusy, samochody poleasingowe polska, komis słupsk ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: komis słupsk otomoto autobusy samochody poleasingowe polska