Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Nawierzchnie betonowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Nawierzchnie betonowe stosowane są głównie na drogach o dużym nasileniu ruchu. Proces budowy takiej drogi może być prawie całkowicie zmechanizowany. Zestawy maszyn do robót betonowych są bardzo różnorodne i kompletuje się je zawsze w oparciu o analizę konkretnych zadań. Typowy komplet maszyn do robót betonowych składa sie z odpowiedniej liczby betoniarek wytwarzających mase betonową (przez mieszanie cementu, piasku, kruszywa i wody), wykańczarek układających i profilujących warstwę betonu, wibratorów do zagęszczania betonu oraz sprzętu pomocniczego, a więc silosów i zasobników, dźwigów i przenośników, pomp wody, środków do transportu cementu, kruszywa, żwiru i gotowej masy betonowej oraz urządzeń do wycinania szczelin dylatacyjnych. Betoniarka. W zestawach maszyn drogowych spotyka się wiele odmian betoniarek różniących sie między sobą wielkością, systemem ustawiania lub jazdy, sposobem zasypywania składników, urządzeniami napędowymi, konstrukcją mieszalników itp. Ogólnie wśród betoniarek używanych do robót drogowych rozróżnia się następujące odmiany: — budowlana (stacyjna lub przewoźna), uniwersalnego przeznaczenia, — drogowa, samobieżna lub torowa 0 dużej wydajności, do potokowego układania nawierzchni, — samochodowa, tzw. dostawcza, przygotowująca mase betonową podczas przejazdu na miejsce budowy lub transportująca masę z centralnej stacyjnej wytwórni betonu. Ze względu na konstrukcję, betoniarki można podzielić na przechylne (odchylenie bębna od poziomu do 40. . .900), wywrotne, nieprzechylne, wolnospadowe i 0 ruchu przymusowym. W obracającym się bębnie betoniarki wolnospadowej jego łopatki unoszą mieszaninę na pewną wysokość, po czym osypuje się ona pod własnym ciężarem. Są one powszechnie stosowane z uwagi na prostotę konstrukcji. W betoniarkach o ruchu przymusowym zawartość bębna jest mieszana przez specjalne mechanizmy mieszające o własnym napędzie. Rozróżnia się pojemność betoniarki: geometryczną (pojemność wnętrza bębna), wsypowa (suma objętości suchych składników) oraz użyteczną (objętość masy otrzymywanej z jednego cyklu pracy). [podobne: landtechnik, samochody poleasingowe raiffeisen, auto komis słupsk ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: auto komis słupsk landtechnik samochody poleasingowe raiffeisen