Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Ręczne urządzenie przechylne

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Napełniona skrzynia zaczyna przekręcać się dopiero w chwili, kiedy przemieszczając się wskutek swej bezwładności wysunie się poza graniczne położenie poziome, w którym moga utrzymać ją jeszcze wsporniki. Opróżniona skrzynia powraca do położenia poziomego również dzięki swej bezwładności, w następstwie zahamowania pojazdu podczas jazdy w przód. W celu opróżnienia napełnioną skrzynię wywrotki przekręca się za pomocą ręcznego urządzenia podnośnikowego w postaci ręcznej dźwigarki i lin z krążkami lub mechanizmu zębatkowego, albo podnośników śrubowych umocowanych przegubowo do ramy. Do pozycji poziomej sprowadza sie opróżnioną skrzynię przez obracanie ręcznej korby w przeciwnym kierunku niż podczas wyładunku. Niekiedy spotyka się wywrotki o skrzyniach przechylanych przez napędzane ręcznie podnośniki hydrauliczne. Pomimo prostoty konstrukcji, wywrotki o ręcznych urządzeniach przechylnych znajdują tylko ograniczone zastosowanie. Podnoszenie i opuszczanie skrzyni przy użyciu ręcznego urządzenia przechylnego jest bowiem powolne i wymaga dużego wysiłku fizycznego. Siłownikowe urządzenie przechylne. Do pochylania i podnoszenia skrzyni wywrotki wykorzystuje się silnik napędowy pojazdu. Zależnie od systemu przenoszenia napędu siłownikowe urządzenia przechylne podzielić można na: mechaniczne, pneumatyczne, elektromechaniczne i hydrauliczne. Obecnie w znacznej większości wywrotek samochodowych stosuje sie hydrauliczne urządzenia przechylne. Mechaniczne urządzenie przechylne ma konstrukcje podobną do ręcznego urządzenia przechylnego, z tą tylko różnicą, że podnośnik lub podnośniki skrzyni są napędzane przez silnik samochodu za pośrednictwem pomocniczej skrzynki przekładniowej i wałków. Ze względu na trudności zabezpieczenia mechanizmów przed zanieczyszczeniami i zawilgoceniem, mechaniczne urządzenia przechylne ulegają stosunkowo szybkiemu zużyciu. Ponadto dynamiczne obciążenia powodują często wyłamanie zębow kół zębatych i zębatek. W rezultacie mechaniczne urządzenia przechylne wyszły już prawie z użycia. Pneumatyczne urządzenie przechylne wyróżnia się zastosowaniem podnośników pneumatycznych, zasilanych sprężonym powietrzem tłoczonym przez sprężarkę lub doprowadzanym ze zbiornika. Z uwagi na trudności w uzyskaniu i utrzymaniu stałego wysokiego ciśnienia (20…50 kG/cm2) w układzie zasilania siłowników, pneumatyczne urządzenia przechylne nie znajdują prawie zastosowania w wywrotkach samochodowych. [więcej w: betoniarki samochodowe, otomoto ostrzeszów, bmw dealer otomoto ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: betoniarki samochodowe bmw dealer otomoto otomoto ostrzeszów