Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

British thermal unit (Brytyjska jednostka ciepła)

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Najbardziej rozpowszechnioną jednostką ilości ciepła jest tzw. British thermal unit (Brytyjska jednostka ciepła). Jest to ilość ciepła potrzebna do ogrzania jednego funta wody 0 1 OF przy ciśnieniu 760 mm Hg w określonych granicach temperatury. Najczęściej przyjmuje się granice 57,5 OF do 58,5 OF i wówczas 1 B. T. U. 252,2 cal Wartość tej jednostki może się zmieniać w granicach 1%, zależnie od przyjętej przy pomiarze średniej temperatury wody. Zużycie paliwa w obu tych układach mierzy się liczbą mil przebytych lub liczba ton przewiezionych przy zużyciu jednostki objętości paliwa (miles per gallon, tons per gallon), a nie jak w systemie metrycznym, ilością paliwa zużytego na przebycie 100 km lub na wykonanie jednego tonokilometra. Zestawienia najczęściej spotykanych angielskich i amerykańskich jednostek miar, porównanie ich z innymi jednostkami angielskimi i amerykańskimi oraz metrycznymi, jak również tablice zamiany na jednostki metryczne i odwrotnie podano w punktach D. 2. . .D. 14. Pisownia symboli jednostek miar angielskiego i amerykańskiego układów została podana przez Institution Of Weights and Measures Administra tion_ Zgodnie z tym ustaleniem symbole angielskich i amerykańskich jednostek miar należy pisać z kropką (np.: yd., sq. yd., CII. ft., oz. fl. itd.), a więc odmiennie niż w systemie metrycznym, gdzie kropek po symbolu nie Stawia się. Przy symbolach jednostek miar masy należy dodawać skrót oznaczający, do jakiego rodzaju dana jednostka należy (np. lb. av., oz. fl. itp.). Jednostki siły należy pisać z dużej litery (np. Lb.) lub do symbolu dodawać „force” (np. lb. force). Pełne nazwy, symbole i prawidłową pisownię symboli jednostek tntar podano w punktach D. D- 15. [hasła pokrewne: otomoto autobusy, samochody poleasingowe polska, komis słupsk ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: komis słupsk otomoto autobusy samochody poleasingowe polska