Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Pojazdy specjalizowane do przewozu mebli

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Do szczególnie kłopotliwych ładunków przestrzennych należą meble, ponieważ są to przeważnie sprzęty, których nie można spiętrzać, a jednocześnie trzeba je zabezpieczać przed ocieraniem się i uszkodzeniami wskutek wstrząsów. Pojazd specjalizowany do przewozu mebli jest to najczęściej zwykły samochód ciężarowy o umiarkowanej ładowności, wyrózniający się dużą powierzchnią ładowania w całkowicie zamkniętym nadwoziu. Wnętrze nadwozia, wystającego przeważnie nad kabiną kierowcy, jest wyłożone poduszkami tapicerskimi i zaopatrzone w uchwyty do mocowania stojących mebli. Często nadwozia do przewozu mebli osadza się na naczepach.
Stosunkowo najmniej problemów nastręcza przewóz ładunków przestrzennych w workach, balach itp. — z uwagi na możliwość ich spiętrzania. Samochód SCAMMELL do przewozu ładunków przestrzennych częściej pojazdów specjalizowanych o wydłużonych platformach bez ścian, co przyczynia się do zwiększenia ich ładowności. Sposób przewozu żywych zwierząt do punktów skupu, rzeźni itp. wpływa w poważnym stopniu na wyniki gospodarki hodowlanej, zwłaszcza w razie dużych odległości transportu. Przede wszystkim konieczne jest dopełnienie określonych warunków sanitarnych, aby zabezpieczyć do maksimum przewożone zwierzęta przed utratą wagi, chorobami i nadmiernym zmęczeniem w drodze. Pojazdy specjalizowane do transportu żywych zwierząt wyposaża sie w przewiewne i możliwie obszerne nadwozia, przy czym wymagania odnośnie ładowności są na ogół umiarkowane. Istotne znaczenie ma natomiast swobodą dostępu, z uwagi na konieczność pojenia i karmienia zwierząt podczas transportu, oraz łatwość czyszczenia wnętrza nadwozi, a zwłaszcza usuw anta odchodów zwierząt. [patrz też: landtechnik, samochody poleasingowe raiffeisen, auto komis słupsk ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: auto komis słupsk landtechnik samochody poleasingowe raiffeisen