Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Lemiesz spycharki

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Lemiesz spycharki jest osadzony na ramie lub ramionach nastawczych, w sposób umożliwiający podnoszenie go i opuszczanie, a niekiedy i skręcanie pod pewnym kątem w płaszczyźnie prostopadłej do podłużnej osi ciągnika. Ze względu na położenie robocze lemiesza, spycharka może być zbudowana jako czołowa (buldozer) o lemieszu prostopadłym do podłużnej osi ciągnika lub jako skośna (angledozer) o lemieszu nastawianym pod odpowiednim kątem do osi podłużnej ciągnika. Lemiesz spycharki jest przestawiany i utrzymywany w określonym położeniu przez urządzenie hydrauliczne lub mechaniczne. Zależnie od rodzaju robót stosuje się rozmaite rodzaje lemieszy, a do usuwania kamieni oraz karczowania pni używa się lemieszy kratowych, zaopatrzonych w pazury. Ostatnio szybko rozpowszechniają się małe spycharki uniwersalnego przeznaczenia. Równiarka jest 10 specjalna maszyna o podwoziu kołowym służąca głównie do wyrównywania terenu, do profilowania dróg gruntowych lub bieżni na boiskach, przesuwania urobku, rozgarniania materiałów sypkich itp. Cecha wyróżniająca: nastawny lemiesz wbudowany jest pomiędzy kołami przednimi i tylnymi. W okresie zimy równiarki mogą być stosowane do usuwania śniegu z jezdni. Równiarka powinna w zasadzie pracować tylko w gruntach lekkich i średnich. Lemiesz równiarki można zwykle ustawiać pod dowolnym kątem do kierunku jazdy, do poziomu oraz podnosić i opuszczać, a ponadto przesuwać w bok. Ze względu na sposób napędu rozróżnia się zwykle równiarki przyczepne i samobieżne, a z uwagi na system sterowania — równiarki o sterowaniu ręcznym i równiarki o sterowaniu mechanicznym lub hydraulicznym. Równiarkę można zwykle wyposażać w rozmaity osprzęt roboczy, np. w pług odśnieżający i boczny lemiesz, przenośnik do ładowania urobku lub odsypywania w bok, lemiesz spycharkowy lub zrywak do usuwania nawierzchni asfaltowej. [przypisy: landtechnik, samochody poleasingowe raiffeisen, auto komis słupsk ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: auto komis słupsk landtechnik samochody poleasingowe raiffeisen