Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Koparki wieloczerpakowe (o pracy ciagłej)

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Koparki wieloczerpakowe (o pracy ciągłej) budowane są jako poprzeczne (odspajanie poprzeczne do kierunku jazdy), wzdłużne (odspajanie wzdłuż kierunku jazdy) oraz wirnikowe (odspajające za pomocą głowic z frezami). Przykładowo — wykańczarka REX wykonuje pas drogi o szerokości 6,0. . .9,3 m i grubości warstwy betonu 20. . .28 przesuwając się z prędkością m/min, lecz w praktyce osiąga się przeciętnie wydajność 500 metrów bieżących w ciągu 8 godzin, przy czym zużycie masy betonowej sięga 1000. . .1200 ma. Urządzenia odpowietrzające. Wytrzymałość płyty betonowej zwiększyć można przez odpowietrzanie jej podczas zagęszczania, za pomocą urządzenia wysysającego zwykle regulować w zakresie 80.. .500 mm. Opór odspajania, przezwyciężany przez czerpak podczas napełniania, wynosi 8. . .20 ton i odpowiada mniej więcej udźwigowi koparki podczas pracy jako dźwig. Maksymalna prędkość Koparka jednoczerpakowa, tzw. uniwersalna, jest zwykle dostosowana do pracy z różnymi rodzajami narzędzi odspajających. Wyposażenie takiej koparki stanowić może czerpak przedsiębierny lub podsiębierny, chwytak, wysięgnik dźwigowy, pług, ubijak, rama kafarowa do wbijania pali i inne narzędzia. Wśród koparek samochodowych najbardziej rozpowszechnione są koparki jednoczerpakowe. Jednoczerpakowe koparki do robót drogowych wyposaża się wyłącznie w silniki wysokoprężne, których moce znamionowe zawierają się w zakresie 40. . .180 KM. Częstość cyklów roboczych mieści się przeważnie w granicach 2 . . . 6 na minutę i na ogół jest tym mniejsza, im większą pojemność ma czerpak oraz im trudniejsze są warunki odspajania i ładowania urobku. Grubość odspajanej warstwy można gąsienicowe. Przeważnie tego rodzaju koparki klasyfikuje się według znamionowych pojemności ich czerpaków.[patrz też: landtechnik, samochody poleasingowe raiffeisen, auto komis słupsk ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: auto komis słupsk landtechnik samochody poleasingowe raiffeisen