Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Samochody ciężarowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Dawniej konstruowano samochody ciężarowe, w których silniki i kabiny wysunięte sa przed osie przednie , lecz wówczas trudno uniknąć przeciążenia osi przedniej, obecnie w samochodzie cięzarowym najczęściej kabina wbudowana jest nad przednią osią, a silnik jest nieco cofnięty do tylu lub odwrotnie silnik znajduje się nad przednią osią, a kabina jest nieco cofnięta, co jednak zmusza do skracania skrzyni ładunkowej. Projekt nadwozia samochodu opracowuje się w kilku etapach zwykle w następującej kolejności: wykonanie szkiców kompozycyjnych, sporządzenie zmniejszonej makiety, opracowanie rysunku technicznego, wykonanie makiety wielkości naturalnej, wykreślenie rysunku poziomego powierzchni oraz sporządzenie modelu głównego. Wykonanie makiety jest konieczne ze względu na to, że nie można prawidłowo ocenić projektu z samego rysunku kompozycyjnego. Makietę w zmniejszeniu wykonuje sie z plasteliny. Na podstawie rysunków wstępnych i makiety w zmniejszeniu wykreśla się rysunek techniczny na pionowej tablicy. Czasem wykonuje się dodatkowo rysunek aksonometryczny wielkości naturalnej. Na podstawie rysunku technicznego sporządza się makietę wstępną wielkości naturalnej z plasteliny lub gipsu, Po ustaleniu ostatecznego kształtu samochodu wykonuje się makietę drewnianą, która służy jako wzorzec do wykreślenia rysunku poziomego. Najczęściej rysunek poziomy, czyli tzw. draft, wykonuje się na płytkach aluminiowych pokrytych warstwą trwałej farby, gdyż duże arkusze papieru łatwo się kurczą lub rozszerzają, a wykreślony na nich rysunek „zmienia wymiary. [patrz też: otomoto autobusy, samochody poleasingowe polska, komis słupsk ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: komis słupsk otomoto autobusy samochody poleasingowe polska