Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Pojazdy specjalizowane do przewozu zwierząt

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Każdy pojazd specjalizowany do przewozu zwierząt zaopatruje się w odpowiedni pomost lub pomosty do łatwego i szybkiego załadunku i wyładunku zwierzał, nawet w razie dość dużej różnicy poziomów w stosunku do jezdni lub rampy załadowczej. Do przewozu owiec i baranów stosuje się podwozia dwupokładowe lub nawet trójpokładowe. Pozwala to na lepsze wykorzystanie ładowności pojazdu niż w razie zastosowania nadwozia jednopoziomowego. Często przewozi się przy użyciu niewielkich przyczep jednoosiowych lub dwuosiowych, ciągnionych przez samochody ciężarowe lub nawet osobowe. Przyczepy takie nadają się zwłaszcza do małych gospodarstw i ferm hodowlanych.
Na krótkie odległości żywe zwierzęta przewozi się przeważnie w odpowiednio przystosowanych, zamkniętych lub otwartych skrzyniach ładunkowych samochodów ciężarowych, przyczep lub naczep. Nadwozie tego rodzaju pojazdu ma zwykle postać klatki drewnianej, stalowej lub ze stopu lekkiego, osłoniętej dachem lub otwartej od góry. Do przewozu zwierząt nadają się szczególnie naczepy ciągników siodłowych lub przyczepy, które często wykorzystuje sie jako pojemnik do dalszego transportu zwierząt — np. koleją lub statkami. Przeładunek zmechanizowany polega na przemieszczaniu ładunków dzięki wykorzystywaniu ich ciężaru własnego lub wskutek pracy mechanicznej, wykonywanej przez urządzenia robocze. Charakterystyczną cechą mechanicznego przeładunku jest ograniczenie pracy ludzkiej do włączania, sterowania i wyłączania urządzeń przeładunkowych. Gdy chodzi o ładunki przewożone pojazdami samochodowymi, zmechanizować można : — załadunek, czyli przemieszczanie ładunku do przestrzeni ładunkowej w pojeździe; w tym celu stosuje się rozmaite urządzenia załadowcze, przeważnie nie związane z pojazdem lub rzadziej zainstalowane na nim, wyładunek, czyli opróżnianie przestrzeni ładunkowej w pojeździe z ładunku ; do tego celu służą różne urządzenia wyładowcze, przeważnie stanowiące osprzęt pojazdu lub rzadziej nie związane z nim. [patrz też: landtechnik, samochody poleasingowe raiffeisen, auto komis słupsk ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: auto komis słupsk landtechnik samochody poleasingowe raiffeisen