Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Dostosowanie pochylen podluznych niwelety do pochylen terenu nie obowiazuje w wykopach

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Dostosowanie pochyleń podłużnych niwelety do pochyleń terenu nie obowiązuje w wykopach, gdzie stosowanie niwelety poziomej nie jest dopuszczalne ze względu na dobre odprowadzenie wody z wykopu (przesychanie wykopów). Najmniejsze pochylenie niwelety w wykopach wynosi 0,005. Pochylenie niwelety drogi ma wpływ na kształtowanie się wskaźników eksploatacyjnych drogi, a mianowicie na: a) szybkość ruchu,. b) ładowność pojazdów, c) zużycie materiałów pędnych. Należy stwierdzić, że na wskaźniki te wpływ istotny mają pochylenia niwelety ponad 0,03 mniejsze pochylenia na ruch samochodowy wpływu praktycznie nie mają. Wpływ pochyleń niwelety na szybkość pojazdów samochodowych przejawia się przez zniżenie szybkości ze zwiększeniem wzniesienia. Zależność szybkości od pochyleń niwelety na wzniesieniu podaje wzór doświadczalny: v= Vo-O,5 G-4,33 z ziemnych, w tym przypadku się zmniejszenie wzniesienia odbywa się przez rozwinięcie przypadku zmienia się długość trasy w tym gdzie: Vo – szybkość początkowa przy wjeździe na wzniesienie (ze względów praktycznych przyjmowana około 80 km/godz). G – ciężar samochodu typowego w tonach, i – wzniesienie w procentach. Bardziej pewne jest obliczenie szybkości dla różnych wielkości wzniesień z wykresu charakterystyki dynamicznej. Przy określaniu projektowanego wzniesienia nie byłoby jednak słuszne, że zmniejszenie się szybkości jest w stosunku prostym do wzrastania wzniesienia. Czas przebiegu samochodu w zależności od wzniesienia niwelety obliczamy dla dwóch przypadków zasadniczych: [przypisy: getin poleasingowe, landtechnik, samochody używane z gwarancją wszystkich marek ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: getin poleasingowe landtechnik samochody używane z gwarancją wszystkich marek