Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

System metryczny

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Wszystkie układy jednostek miar oparte na wzorcach metra i kilograma, i stosujące zasadę 10-krotnych wielokrotności przy tworzeniu jednostek wtórnych bezpośrednich, tworzą system metryczny. Metr. Podstawową jednostką długości, na której w sposób bezpośredni lub pośredni oparte są wszystkie układy miar systemu metrycznego, jest metr. W założeniu metr miał być 1/107 częścią ćwiartki południka ziemskiego, w rzeczywistości jest on krótszy o około 0,23 mm. Do października 1960 r. obowiązywał międzynarodowy wzorzec — prototyp metra, przechowywany wraz z trzema podobnymi wezorcami (zwanymi „świadkami) w Miedzynarodowym Biurze Miar (Bureau International des Poids et Mesures) w Sevres pod Paryżem, w warunkach zapewniających w możliwie największym stopniu niezmienność jego miary. Definicja metra, oparta o ten wzorzec, brzmiała: „Metr jest odległością między osiami dwóch głównych kres na wzorcu uznanym przez I Generalna Konferencje Miar (1889 r.) za międzynarodowy prototyp metra, gdy wzorzec ten znajduje się w temperaturze 0 st. C i przy ciśnieniu normalnym (760 mm Hg) i spoczywa poziomo podparty na dwóch cylindrycznych rolkach o średnicy nie mniejszej od 10 mm, rozstawionych symetrycznie w odległości 571 mm”. Ze względu na ograniczoną dokładność międzynarodowego wzorca-prototypu metra, XI Międzynarodowa Generalna Konferencja Miar (Paryż, październik 1960 r.) oparła definicje metra o wzorzec naturalny i ustaliła, że metr — 1 650 763,73 długości fali pomarańczowego promieniowania izotopu kryptonu 86 (KrS6) w określonych warunkach. Kilogram. Podstawową jednostką masy w systemie metrycznym jest kilogram. W założeniu kilogram miał być równy masie 1 dcma wody czystej w temperaturze odpowiadającej największej jej gęstości (ok. 3,98 oc), w rzeczywistości jest cięższy 0 28 mg. Wzorzec-prototyp kilograma przechowywany jest razem z wzorcem-prototypem metra. Obecnie obowiązująca definicja kilograma, oparta o ten wzorzec, brzmi: „Kilogram jest równy masie wzorca uznanego przez Pierwszą Generalną Konferencję Miar (w 1889 r.) za międzynarodowy prototyp kilograma i przechowywanego w Międzynarodowym Biurze Miar w Sevres”. [patrz też: otomoto autobusy, samochody poleasingowe polska, komis słupsk ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: komis słupsk otomoto autobusy samochody poleasingowe polska