Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Przez otwarcie zasuwy okreslonej komory wsypuje sie do dozatora odpowiedni rodzaj materialu

Posted in Uncategorized  by admin
January 31st, 2018

Przez otwarcie zasuwy określonej komory wsypuje się do dozatora odpowiedni rodzaj materiału. Gdy wskazówka wagi zasygnalizuje, że odpowiednia ilość materiału została wsypana, zamyka się zawór danej komory, a otwiera zawór następnej części komory. W ten sposób do dozatora wprowadza się pełną ilość poszczególnych rodzajów materiałów składających się na przykład na jedną porcję masy betonu cementowego lub masy bitumicznej dla nawierzchni. Pod otwór zsypowy dozatora podjeżdża środek transportowy i po otwarciu zaworu dozatora cała zawartość spada albo do skrzyni środka transportowego, albo na taśmę przenośnika w stałych urządzeniach produkcji masy betonowej. Otwory zsypowe, zawory i dozatory w silosach drewnianych są stalowe i takie same jak w silosach stalowych. Silos drewniany jest często stosowany przy budowie nawierzchni betonowych. W celu ułatwienia zestawienia kompletnych mieszanek kruszywa materiały poszczególnych frakcji umieszczone są w oddzielnych silosach, a silosy wszystkich frakcji są ustawione w szereg w nieznacznych od siebie odstępach. W dnach silosów znajdują się otwory zsypowe o sektorowych zaworach wzdłuż silosów, pomiędzy ich słupami, ułożony jest tor kolejki wąskotorowej, a pod torem pod każdym silosem znajduje się waga pomostowa małej nośności. [przypisy: Transport Warszawa, mechanika samochodowa kraków, części zamienne do wózków widłowych ]

Comments Off on Przez otwarcie zasuwy okreslonej komory wsypuje sie do dozatora odpowiedni rodzaj materialu

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Przez otwarcie zasuwy okreslonej komory wsypuje sie do dozatora odpowiedni rodzaj materialu

Posted in Uncategorized  by admin
January 31st, 2018

Do silosów materiałów drogowych najczęściej stosuje się zawory zatrzaskowe, płaskie szybrowe i sektorowe. a) zawory zatrzaskowe, jako najprostsze w wykonaniu i obsłudze są stosowane w przypadkach otworów zsypowych o małych wymiarach i wtedy, kiedy silos opróżnia się jednorazowo, b) zawory szybowe z mechanicznym urządzeniem obsługi w kształcie koła zębatego stosuje się w przypadku rozładowywania silosów z materiałów ziarnistych i w kawałkach c) zawory sektorowe zwane również szczękowymi najczęściej stosowane w silosach drogowych umożliwiają bardzo dokładną regulację zsypu, są więc używane w silosach dozujących materiały. Jeżeli trzeba wyładowywać materiały nieprzerwanym potokiem, co zwykle jest konieczne w silosach dostarczających materiał bezpośrednio do zakładów to niezależnie od zaworów silosy powinny być zaopatrzone w zasilacze. Dozatory o pojemności w granicach -0,5 -2,0 ton podwieszone są bezpośrednio pod otworem zsypowym ko mór. Zaopatrzone są one w urządzenia wskazujące ilości wagowe wprowadzonych materiałów. Dozatory mogą przyjmować materiał albo ze wszystkich działek (części) komór, albo pod każdym otworem zsypowym komór są urządzone oddzielnie dozatory, wtedy konieczny jest wspólny zsyp lejowy, którym materiał dostaje się do środków transportowych. Działanie dozatora jest następujące. [podobne: mechanik wrocław, okręgowa stacja kontroli pojazdów, mechanika samochodowa kraków ]

Comments Off on Przez otwarcie zasuwy okreslonej komory wsypuje sie do dozatora odpowiedni rodzaj materialu

« Previous Entries