Firma transportowa
Firma transportowa – Warszawa

Angielskie i amerykanskie jednostki objetosci

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Angielskie i amerykańskie jednostki objętości oparte na jednostkach długości są praktycznie jednakowe, a oparte na galonie są różne. Imperial gallon (galon angielski), określony jako objętosć 10 lb. av. wody destylowanej ważonej w określonych warunkach, wynosi 1 Imp. gal. = 4,545 963 litra a US gallon (galon amerykański) pochodzi od dawnego angielskiego wzorca zwanego Queen Anne wine gallon galon królowej Anny do wina) i jest określony jako objętość 231 CLI. in., co w jednostkach metrycznych wynosi 1 US gal. = 3,785 33 litra Oprócz tego jako jednostki objętości do cieczy są stosowane fluid ounee (uncje objętości). Ponieważ o tej samej nazwie ounce istnieje jednostka masy oraz ponieważ jednostki angielskie różnią się od amerykańskich, należy wyraźnie podawać, o którą z uncji chodzi. Wartość uncji objętości (oz. fl.) wynosi I Imp. oz . fl. Imp. gal. 28,4123 ml 1 US oz. fi. US gal. 29,5729 ml Angielskie i amerykańskie jednostki masy oparte są o pound avoirdupois (funt masy), i można przyjąć, że praktycznie są one jednakowe. Stosowane są trzy rodzaje jednostek masy: — avoirdupois, czyli zwykłe handlowe, — troy używane do szlachetnych metali i drogich kamieni, — apothecary, czyli apteczne. Ponieważ jednostki troy i apothecary nie mają zastosowania ani w przemyśle, ani w transporcie samochodowym, będą w dalszych punktach pominięte. Angielskie i amerykańskie jednostki siły Są praktycznie jednakowe, Najczęściej spotykaną jednostką jest pound force (funt siły), określony jako siła, która nadaje masie 1 lb. (funta) przyspieszenie normalne 32,174 ft. per sec.2. (stóp na sekundę do kwadratu) i wynosi 1 Lb. (inaczej lb. force) — 0,453 592 kG W angielskim i amerykańskim układach miar do pomiaru temperatury stosuje się najczęściej skale temperatur Fahrenheita lub w obliczeniach teoretycznych skalę Rankina. Porównanie tych skał ze skalami Celsjusza i Kelvina podano w punkcie D. 13. [patrz też: otomoto autobusy, samochody poleasingowe polska, komis słupsk ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: komis słupsk otomoto autobusy samochody poleasingowe polska